Česká republika posiluje vztahy s Novým Zélandem

Náměstek ministra zahraničních věcí Martin Tlapa s podnikatelskou delegací navštívil 10. až 14. října 2019 Nový Zéland. Jednalo se o první podnikatelskou delegaci po 16 letech. V rámci návštěvy se česká delegace setkala se zástupci novozélandského parlamentu, ministerstva zahraničních věcí a obchodu, s prestižním ekonomickým think-tankem MOTU a agenturou na podporu obchodu a investic New Zealand Trade and Enterpise.Mezi hlavní témata politických jednání patřil rozvoj programu pracovní dovolené, spolupráce v oblasti kybernetické bezpečnosti, vývoj v pacifickém regionu, obchodní vztahy a multilaterální ekonomické vztahy. Česká republika a Nový Zéland podporují dosažení ambiciózní dohody o volném obchodu ještě do konce příštího roku. Dohoda odstraní přetrvávající překážky obchodu v obchodních vztazích, například složité prokazování certifikací, což je velmi důležité pro vstup českých firem místní trh.

Podle Lukáše Martina, ředitele mezinárodní sekce Svazu průmyslu a dopravy, se na Novém Zélandu připravují infrastrukturální projekty v celkové hodnotě 79 mld. USD, což nabízí příležitosti pro české firmy zejména v oblasti silniční a železniční infrastruktury a čistých technologií.

Podnikatelské části mise se účastnily firmy z oblasti komunikačních technologií, ověřování digitální identity, průmyslového osvětlení, technologií na získávání pitné vody, efektivity průmyslové výroby, spolupráce v oblasti vědy a výzkumu. Podnikatelé měli možnost seznámit se podmínkami podnikatelského prostředí na Novém Zélandu a plány vlády pro investice. Poté navštívili místní inkubátor Grid Auckland financovaný municipalitou. Diskutovalo se zejména o spolupráci při výměně zkušeností a programech se start-upovými firmami v Praze.

Novozélandská strana uvítala možnosti spolupráce a výměnných programů v rámci obou měst. Podle náměstka Martina Tlapy je Nový Zéland spojencem, který sdílí naše hodnoty mezinárodní spolupráce, otevřené ekonomiky a prosazuje modernizaci mezinárodních institucí jako Světové obchodní organizace (WTO). Český obchod s Novým Zélandem dosáhl v roce 2018 hodnoty 138 milionů USD, hlavní podíl měly automobily Škoda.

Firmy, které se prezentovaly na Novém Zélandu, představují unikátní technologie, vysokou přidanou hodnotu a nabízejí zajímavá špičková řešení pro zdejší podniky, uvedl náměstek Tlapa. Firmy měly dále možnost se potkat s novozélandskými partnery v rámci B2B jednání a následného networkingu, který zahájil náměstek Martin Tlapa společně s velvyslancem ČR pro Nový Zéland Tomášem Dubem a ředitelkou pobočky Ministerstva zahraničních věcí a obchodu v Aucklandu Caroline Bilkey.

V rámci cesty náměstek Tlapa navštívil i vesnici Puhoi, která byla založena českými emigranty v minulém století a dodnes nese přízvisko „Bohemian Village“. Delegace navštívila místní muzeum, které připomíná historii a setkala se s potomky českých krajanů. V místní Puhoiské knihovně delegace objevila české knihy od Milana Kundery či Zdeňka Jirotky. S cílem posílit vazby na Českou republiky u mladších generací česká strana přislíbila zaslat knihovně další knihy českých autorů.

Součástí cesty byla též příprava budoucích podnikatelských misí společně s politickými představiteli. První z nich, cesta Zahraničního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, se uskuteční ještě v letošním roce.

Foto: MZV ČR

• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme