Česká republika představila investiční příležitosti na semináři v Číně

Dne 29. dubna 2019 uspořádal Generální konzulát ČR v Chengdu ve spolupráci s CzechInvest Šanghaj investiční seminář v čínském městě Kunming pod názvem: Invest in the Czech Republic – Your Gateway to Europe and Innovation.Kunming je hlavním městem provincie Yunnan,  kterou je možno představit si jako území o rozloze Polska a ČR, se 45 mil. obyvatel, přičemž HDP provincie dosáhlo výše 244,84 mld. USD (2017). Dne 29. 4. 2019 zde uspořádal GK Chengdu ve spolupráci s CzechInvest Šanghaj investiční seminář pod návzem: Invest in the Czech Republic – Your Gateway to Europe and Innovation. 

Cílem semináře bylo představit blíže Českou republiku jako zemi velmi vhodnou pro přímé investice, ať už s ohledem na geografickou polohu, členství v EU a Schengenském prostoru, vzdělanost, právní prostředí, celkové náklady i stabilní hospodářské prostředí. Seminář byl podpořen také přítomností pí. Zhang Hongxia, zástupkyní generálního ředitele Obchodního oddělení vlády provincie Yunnan, která společně s úvodním projevem p. Karla Šrola, VGK Chengdu, zahájila seminář.

Vlastní obsahovou část semináře otevřel svou prezentací zaměřenou na praktickou ukázku firemní úspěšné investice v ČR p. Yorkson Wang, předseda dozorčí rady Changhong Electric Company, Lt. (mj. světově největší výrobce kompresorů do ledniček a čínská šestá největší společnost zaměřená na elektroniku a informační technologie, která vybudovala svou továrnu a výzkumné centrum v Nymburku a zaměstnává zde v současnosti 300 osob). Na tento úspěšný příběh navázal p. Jan Zapletal, ředitel CzechInvest Šanghaj, který představil jednak agenturu CzechInvest a náplň její činnosti a jednak možnosti investic a investiční prostředí v ČR.

Shrnutí právních otázek zahájení obchodní činnosti v ČR představil p. Shiyang Zhang z právní kanceláře PRK Partners, po němž následoval příspěvek p. Karla  Šrola, VGK Chengdu, zaměřený na vízovou problematiku spojenou s obchodní a pracovní aktivitou v ČR. Seminář dále pokračoval prezentací p. Petera Kolenčíka podávající přehled trhu s nemovitostmi v návaznosti na ceny nemovitostí a výši jejich pronájmu. Seminář zakončila svým vystoupením pí Carmen Guo Xiwei, zástupkyně generálního manažera a vedoucí korporátního bankovnictví v KBC Bank N.V., Shanghai Branch, která přítomným přednesla prezentaci o bankovní asistenci a podpůrných programech EU pro zahraniční, a tedy i čínské firmy.

Celkově lze shrnout, že výše uvedení experti seznámili účastníky semináře s aktuálními informacemi o investičním a daňovém prostředí v ČR, možnostech státních pobídek, o vyhledávání vhodných průmyslových zón a o aktuálním stavu na realitním trhu s komerčními nemovitostmi. Významné byly jistě informace zaměřené na „know how“ zakládání obchodních společností v ČR. Po ukončení semináře měli účastníci možnost využít zázemí hotelu k dalším bilaterálním schůzkám a B2B jednáním s jednotlivými přítomnými experty a přednášejícími.

Akci lze považovat za velmi úspěšnou, neboť byť byla první svého druhu v provincii Yunnan, kterou GK Chengdu pořádal, přilákala velké množství zástupců společností působících nejen v této provincii, nýbrž na národním čínském trhu. Řada těchto společností se již zabývá otázkami další expanze do zahraničí, přičemž ČR představuje zajímavou a inspirativní variantu průniku na trhy EU. O akci informovala též hojně místní média.

Akce byla realizována ve spolupráci s CzechInvest v rámci projektů PROPED pro rok 2019.

Informace poskytnuta Generálním konzulátem České republiky v Chengdu (Čína). Autor: Roman Musil, ekonomický diplomat.

• Teritorium: Asie | Čína | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod

Doporučujeme