Česká republika přispěla Světovému potravinovému programu OSN pro Libyi

Na velvyslanectví České republiky v Tunisu byla podepsána za účasti představitelů obou stran dohoda o poskytnutí daru 10 milonů korun ve prospěch Světového potravinového programu Organizace spojených národů pro Libyi.

Podpis dohody o poskytnutí daru ve výši 10 milionů korun Ministerstvem vnitra České republiky ve prospěch Světového potravinového programu Organizace spojených národů pro Libyi se uskutečnil dne 16. listopadu 2020 na půdě velvyslanectví České republiky v Tunisu.

Akce se konala za účasti velvyslance Mgr. Jana Vyčítala, zastupujícího Ministerstvo vnitra České republiky a pana Samera Abdeljabela, ředitele programu pro Libyi a paní Rawad Halabi, jeho náměstkyně.

Cílem poskytnutí daru je podpořit libyjské vysídlence, migranty a uprchlíky na jihu Libye a prostřednictvím implementace Světového potravinového programu (WFP UN) posílit jejich odolnost a podpořit rozvoj zemědělství.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Tunisu (Tunisko).

• Teritorium: Afrika | Libye | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Potravinářský průmysl

Doporučujeme