Česká republika sdílí zkušenosti chytrých měst s bosenskohercegovinskými partnery

V rámci předsednictví České republiky v Radě Evropské unie pořádalo MPO ČR, ve spolupráci s MZV ČR, ve dnech 16.–18. listopadu 2022 Ekonomické fórum EU – Western Balkans Smart Cities.

Během třídenní návštěvy měli starostové a zástupci městských samospráv z Bosny a Hercegoviny možnost seznámit se s inovacemi v této oblasti. Cílem Ekonomického fóra bylo podporovat inteligentní a udržitelný rozvoj měst v kontextu zelené a digitální transformace. Kromě delegace z Bosny a Hercegoviny akce se zúčastnili i zástupci veřejné správy a místní samosprávy ze zemí západního Balkánu.

Ilustrační fotografie

První den delegace navštívila Brno, kde proběhlo společné jednání s hejtmanem Jihomoravského kraje panem Janem Grolichem. Během jednání hejtman hovořil se starosty Mostaru a Banja Luky o zkušenostech s prací institucí na místní úrovni a možnostech spolupráce na regionální úrovni.

Dále pak delegace navštívila Centrum dopravního výzkumu, kde měli členové delegace možnost seznámit se se všemi formami výzkumu, kterými se centrum zabývá, navštívit laboratoř pro každodenní sledování úrovně znečištění ovzduší a navštivte testovací místo pro vývoj autonomního řízení.

Češi vybaví města budoucnosti chytrými stromy nebo multifunkčními lavičkami

Rovněž navštívili společnosti Brněnské komunikace, kde delegaci byl představen dopravní dispečink, kde byla podrobně předvedena práce centra a prezentován software sloužící k monitorování všech dopravních systémů v Brně. Na závěr proběhla návštěva Jihomoravského inovačního centra, při které se představitelé z Bosny a Hercegoviny dozvěděli o projektech na kterých JIC spolupracuje s inovačními centry z Tuzly a Banja Luky.

Po přesunu do Prahy, na Českém institutu pro informatiku, robotiku a kybernetiku v rámci Českého vysokého učení technického v Praze (ČVUT) proběhl blok přednášek s tematickým zaměřením na chytrá města jako koncept, moderní mobilitu a parkování a chytré technologie a udržitelnost.

Poslední den proběhla konference, které se kromě delegace z Bosny a Hercegoviny zúčastnili i zástupci veřejné správy a místní samosprávy ze zemí západního Balkánu, představitelé institucí EU, finančních institucí, mezinárodních organizací, účastníky z českých municipalit a podnikatelského sektoru.

Diskutovali o tom, jak podpořit chytrý a udržitelný rozvoj měst v kontextu zelené a digitální transformace, o finančních nástrojích pro realizaci projektů v oblasti chytrých měst, dobrých příkladech měst z EU i západního Balkánu. Účastníci měli možnost podělit se o své zkušenosti s řešeními na téma smart cities a využití relevantních finančních nástrojů zejména v oblasti dopravní infrastruktury, odpadového hospodářství či vodního hospodářství.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Sarajevu (Bosna a Hercegovina). Autoři: Ines Terza, Aleš Ottmár.

• Teritorium: Bosna a Hercegovina | Evropa | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Software a ICT služby

Doporučujeme