Česká republika se představila na Thailand Space Week

V rámci spolupráce v oblasti vesmírného průmyslu mezi ČR a Thajskem se prezident České vesmírné aliance Petr Bareš a zástupce Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Pavel Záboj zúčastnili na konci srpna veletrhu Thailand Space Week 2019 a jeho doprovodných prezentací.Tuto významnou mezinárodní akci (podrobněji o Thailand Space Week 2019) uspořádala na bangkokském výstavišti Impact  Forum vládní agentura Geo-Informatics and Space Technology Development Agency (GISTDA).

Oba naši zástupci během svých prezentací, panelové diskuse i živé interakce s publikem představili zkušenosti ČR v oblasti vesmírného průmyslu a kosmických technologií, rozsah a formy podpory kosmického výzkumu a vývoje a také možnosti vzájemné spolupráce na vybraných projektech.

Thajští i další zahraniční účastníci tak měli možnost blíže se seznámit s českými kapacitami, dosaženými výsledky a budoucími plány (mj. s ohledem na směřování evropského vesmírného výzkumu a vývoje). Ukázka českého know-how v tomto špičkovém oboru přispěla ke zlepšení image ČR v Thajsku jako významné průmyslové a inovativní země a vytvořila podmínky pro další spolupráci a expanzi českých technologických firem na thajském trhu. To vše je o to významnější, že jde o obory, které patří mezi priority thajské vlády mj. v kontextu projektu Východního ekonomického koridoru (EEC – Eastern Economic Corridor).

Účast ČR na veletrhu navázala na návštěvu thajských expertů v ČR na přelomu dubna a května 2019, která proběhla v rámci projektu na podporu ekonomické diplomacie (PROPED). Pozváním českých zástupců na Thailand Space Week 2019 thajští partneři potvrdili svůj zájem o další spolupráci s ČR, přičemž za připomenutí stojí, že mise GISTDA do ČR byla teprve třetí v historii po návštěvě Japonska a Francie.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Bangkoku (Thajsko). Autor: Aleš Ždimera, ekonomický diplomat.

• Teritorium: Asie | Thajsko | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod

Doporučujeme