Česká republika se představila na turistickém fóru World Meeting Forum v Mexiku

Česká republika se představila na turistickém fóru World Meeting Forum, které se již třetím rokem konalo v Los Cabos, Baja California v Mexiku. Fórum se uskutečnilo ve dnech 8.–10. července 2019. Akce byla zaštítěna ICCA (The International Congress and Convention Associacion), která propojuje nákupčí, prodejce a přednášející v rámci daného oboru.



Česká republika se představila na již každoročně pořádaném fóru World Meeting Forum. Mexiko je v rámci Latinské Ameriky jedním z nejvýznamnějších trhů v segmentu incentivní a kongresové turistiky (MICE). Cílem účasti na fóru, podpořené v rámci projektu ekonomické diplomacie, byla prezentace České republiky jako atraktivní destinace pro incentivní a kongresovou turistiku a propojení českých firem se zahraničními partnery. 

Česká republika, zastoupená kanceláří CzechTourism v Mexiku, a české firmy (La Boheme, Eastern Europe Tours, Senator Meetings & Incentives a hotel Intercontinental) se účastnily pěti jednacích stolů, absolvovaly v průměru třicet B2B schůzek a řady dalších networkingových akcí. 

Akce se těšila velkému zájmu nejen z řad mexických zástupců tohoto oboru, ale i celé Latinské Ameriky, USA a Kanady. S ohledem na výsledky lze participaci ČR na fóru považovat za velmi úspěšnou, neboť zvýšila povědomí o České republice jako destinaci vhodné pro veletrhy, výstavy nebo kongresy a firmám umožnila navázat velké množství kontaktů.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Mexiku (Mexiko). Autorka: Daniela Sedláková, ekonomická specialistka.

• Teritorium: Amerika | Mexiko | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod

Doporučujeme