Česká republika v Arménii zrealizovala projekt na podporu začlenění osob s postižením

V arménském městě Gjumri probíhal od června do října 2021 s podporou Velvyslanectví ČR v Jerevanu projekt na podporu cílů udržitelného rozvoje (SDGs) a Agendy 2030.

Centrum Emili Aregak v druhém největším arménském městě Gjumri pořádá od roku 2018 kurz pro mladé dospělé se speciálními potřebami „Devět kroků k trhu práce“. Hlavním cílem programu je pomoci účastníkům naučit se a osvojit si společenské, životní a profesní dovednosti, které potřebují pro uplatnění na pracovním trhu.

Ilustrační foto

Kromě této složky školení zaměřených na soft skills bylo dalším cílem organizace zahrnout do vzdělávacího programu kurzy ručních prací a dalších manuálních činností. Právě k tomu využili český grant v rámci projektu na podporu cílů udržitelného rozvoje (SDGs) a Agendy 2030.

V rámci projektu, který s podporou Velvyslanectví ČR v Jerevanu probíhal od června do října 2021, bylo uskutečněno celkem šest různých rukodělných kurzů. Dva kurzy proběhly online, další čtyři kurzy pak probíhaly fyzicky vždy jiný den v týdnu po dobu realizace projektu.

Aktivity projektu zahrnovaly nácvik řady rukodělných dovedností, včetně výroby polymerových šperků, kosmetických výrobků (soli do koupele a mýdel), diářů/sešitů, výrobků z vlny/plsti, keramiky, a také chovu králíků. Cílovou skupinou byli klienti denního stacionáře Emili Aregak Center v Gjumri, jenž poskytuje bezplatné služby osobám s postižením.

V průběhu kurzů se dvacet mladých lidí zúčastnilo různých rukodělných workshopů, které jim, aspoň pro začátek a v malé míře, pomohly k budoucímu uplatnění na trhu práce.

Lektorský tým kromě místních tvořili také dva specialisté z České republiky (jedna česká lektorka a jedna Arménka žijící v Česku). Workshopy pro klienty centra představovaly účinnou kombinaci pracovního tréninku a terapie. Výrobky, které účastníci vytvořili v rámci workshopů, jsou k prodeji v Gjumri v kavárně, kterou organizace Caritas Aregak Foundation provozuje se zapojením svých klientů s postižením v centru města.

V Arménii běžně nejsou lidé s postižením vůbec vidět, žijí převážně mimo většinovou společnost, která se jich straní. Činnost realizátora projektu je tak velice důležitá pro integraci osob s postižením do arménské společnosti, v tomto ohledu projekt naplnil očekávání.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Jerevanu (Arménie).

• Teritorium: Arménie | Asie | Zahraničí

Doporučujeme