Česká republika vedla meziministerské konzultace s Myanmarem

Náměstek ministra zahraničních věcí Martin Tlapa jednal dne 3. března 2020 se stálým tajemníkem Ministerstva zahraničních věcí Myanmaru U Soe Hanem.  Mezi hlavními tématy dalšího kola pravidelných konzultací bylo posílení bilaterálních vztahů s důrazem na ekonomickou a rozvojovou spolupráci a výměna názorů na aktuální vývoj v obou zemích a regionální otázky.  

Foto: MZV ČR

V úvodu jednání náměstek Tlapa shrnul nejvýznamnější momenty vzájemných vztahů, ke kterým patřila návštěva státní poradkyně a ministryně zahraničních věcí Myanmaru Aun Schan Su Ťij v Praze v červnu 2019, znovuotevření velvyslanectví Myanmaru v Praze a únorová cesta delegace Senátu do Myanmaru.

Náměstek ocenil zařazení Česka mezi země, jejíž občané mohou od ledna 2020 obdržet víza do Myanmaru při příletu a informoval o plánovaném otevření vízového oddělení na Velvyslanectví ČR v Rangúnu ve 3. čtvrtletí 2020.

Za povzbudivé označil rostoucí objem vzájemného obchodu, který v minulém roce dosáhl hodnoty 116 mil. USD. Český vývoz vzrostl o 51 %, dovoz z Myanmaru o 44 %. Obě strany označily za perspektivní obory spolupráce zemědělství, zdravotnictví a energetiku. Právě tyto obory by měly být detailněji prodiskutovány během nadcházejícího zasedání Smíšené komise pro hospodářskou spolupráci, které by se mělo uskutečnit v květnu v Neipyijtu.

Stálý tajemník poděkoval za podporu České republiky transformačnímu procesu v Myanmaru a připomněl vřelé přátelství, které pojilo bývalého prezidenta V. Havla a státní poradkyni Aun Schan Su Ťij, přestože se nikdy osobně nesetkali. Informoval o pokračování mírového procesu v zemi a složitém vývoji v Arakanském státě. Za významnou součást vzájemných vztahů označil oblast vzdělávání a ocenil možnosti studia, které nabízejí české univerzity myanmarským studentům. V současnosti v Česku studuje přibližně 20 studentů z Myanmaru.

• Témata: Zahraniční obchod
• Teritorium: Myanmar

Doporučujeme