Česká republika zahajuje nový projekt na podporů farmářů na severu Moldavska

Projekt financuje Česká rozvojová agentura v rámci oficiální české rozvojové spolupráce. Rozpočet projektu Modernizace, inovace a využití znalostí pro moldavský mlékárenský sektor je 370 tisíc EUR.

Bude realizován do roku 2024. Projekt realizuje česká nezisková organizace Člověk v tísni. Drobní farmáři, kteří jsou základním kamenem mlékárenského sektoru v Moldavsku, čelí mnoha výzvám, které ohrožují rozvoj místního trhu s mlékem.

Ilustrační fotografie

Na problémy farmářů reaguje projekt s cílem zlepšit ekonomické podmínky malých a středně velkých chovatelů skotu a posílit efektivitu hodnotového řetězce mléčného průmyslu v severním Moldavsku. Projekt cílí na zvýšení produkce mléka a jeho jakosti, pro dosažení cíle bude použit přístup rozvoje tržních systémů a budou využívány znalosti a technická expertíza z České republiky.

Konkrétní aktivity se zaměří na vytvoření regionální platformy pro koordinaci mlékárenského sektoru a na posílení kapacit sběrných míst mléka, které budou také modernizovány. Farmáři budou mít přístup k veterinárnímu poradenství a bude zřízena veterinární telefonická linka, plánována je také revitalizace pastvin ve spolupráci s úřady místní samosprávy a komunitami.

Zahájení projektu proběhlo ve vesnici Fundurii Vechi na zemědělské farmě a kromě velvyslance České republiky v Moldavsku S. Kázeckého se ho zúčastnil náměstek ministra zemědělství MD a zástupce ředitele Agentury potravinové bezpečnosti (ANSA).

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Kišiněvě (Moldavsko).

• Teritorium: Evropa | Moldavsko | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Zemědělství a lesnictví

Doporučujeme