Česká republika získala křeslo ve Výkonné radě Světové organizace cestovního ruchu

Česká republika získala na 68. zasedání Regionální komise pro Evropu UNWTO v Sofii nejvíce hlasů ze všech jedenácti kandidátů. Poprvé tak získala křeslo ve Výkonné radě Světové organizace cestovního ruchu při OSN.

Výsledek hlasování v říjnu ještě formálně potvrdí Valné shromáždění UNWTO. Jedná se o významný diplomatický úspěch, který České republice umožní ovlivňovat globální vývoj v cestovním ruchu.

Ilustrační fotografie

O tom, že se Česká republika bude ucházet o místo ve Výkonné radě UNWTO, bylo rozhodnuto už 15. listopadu 2022, kdy Ministerstvo pro místní rozvoj uspořádalo mimořádně úspěšné zasedání Evropského fóra cestovního ruchu v rámci českého předsednictví v Radě EU. Následně ministr Bartoš oficiálně oznámil naši kandidaturu generálnímu tajemníkovi UNWTO.

„Už tehdy jsme zahájili intenzivní kampaň na podporu naší kandidatury. To nám při dnešní volbě pomohlo zajistit dostatečný počet hlasů od zástupců zemí Evropského regionu. Zapojení se do řídící struktury této globální organizace je mimořádnou příležitostí. Můžeme přijímat rozhodnutí reagující na světové trendy v cestovním ruchu, a přímo tak ovlivňovat globální politiku v této oblasti,“ řekl místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš.

Členství v jednom z hlavních řídících orgánů organizace může zvýšit prestiž ČR v rámci EU i ve světě a umožní globální propagaci Česka jako špičkové turistické cílové destinace. Důležité postavení má v tomto ohledu kongresová turistika a její přínos pro socioekonomický růst a státní rozpočet.

České republice se navíc otevírá možnost prohloubit mezinárodní spolupráci v dalších oblastech, jako je například fungování státní správy či vzdělávání. Bude moci také efektivněji sdílet zkušenosti se zeměmi z celého světa.

UNWTO je specializovaná agentura OSN, která na vládní úrovni sdružuje na 160 zemí s cílem ukotvit turismus jako jeden z hlavních motorů socioekonomického růstu. Hlavními prioritami organizace je propagace cestovního ruchu, jeho začleňování do národních politik, podpora vzdělávání v oboru, udržitelnost a digitalizace. 

• Teritorium: Česká republika | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Cestovní ruch, volný čas

Doporučujeme