Česká republika získala v roce 2018 z rozpočtu EU o 45,3 miliardy korun více, než zaplatila

Výsledná čistá pozice ČR za rok 2018 je nižší než v předchozích letech. To je způsobeno jak rostoucími odvody ČR do rozpočtu EU, tak i tím, že nárůst čerpání strukturálních fondů a Fondu soudržnosti za programové období 2014 až 2020 nevykompenzoval pokles příjmů z rozpočtu EU za uzavírané programové období 2007 až 2013.

Současně je však zapotřebí zdůraznit, že se všem operačním programům podařilo do konce roku 2018 využít veškeré prostředky, které bylo v souladu s pravidlem pro zrušení závazku (tzv. pravidlo n+3) potřeba vyčerpat, a ČR tak o žádné prostředky nepřišla.

Za kladným saldem ČR vůči rozpočtu EU stály i nadále primárně příjmy ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti ve výši 60,2 mld. Kč a příjmy ze Společné zemědělské politiky ve výši 30 mld. Kč.

V průběhu celého roku 2018 obdržela České republika z rozpočtu EU příjmy ve výši celkem 94,9 miliardy korun a současně odvedla do evropského rozpočtu 49,6 miliardy korun. ČR tak za celý rok 2018 obdržela o 45,3 miliardy korun více, než do rozpočtu EU odvedla.Celkově ČR od svého vstupu do EU 1. května 2004 do 31. prosince 2018 zaplatila do rozpočtu EU 565,4 miliardy korun a získala 1,31 bilionu korun. Kladné saldo čisté pozice České republiky ve vztahu k rozpočtu EU tak souhrnně dosáhlo 741,3 miliardy korun.

Za pozitivní čistou pozicí ČR k evropskému rozpočtu stojí opět příjmy ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti a příjmy ze Společné zemědělské politiky EU. Dlouhodobý postupný nárůst odvodů ČR reflektuje jak rostoucí objem rozpočtu EU, tak i dlouhodobé posilování ekonomické vyspělosti ČR v rámci EU.

• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme