Česká řešení obnovitelných zdrojů pomáhají v Jordánsku

Škola a školka pro 350 dětí v jedné z nejchudších částí jordánského venkova v oblasti Karaku získala nyní díky rozvojové pomoci ČR v rámci Malých lokálních projektů vlastní úsporný a obnovitelný zdroj elektrické energie.

Jedná se o střešní solární panely. Projekt realizovala v průběhu dubna 2023 jordánská pobočka české firmy Solarity, a to od technického návrhu přes samotnou instalaci a zapojení po proškolení zaměstnanců školy.

Ilustrační fotografie

Latinská patriarchální škola v Aderu je jedním z charitativních projektů nevládní organizace Habibi Valtiberina Association, jejíž hlavním cílem je podpora a začleňování syrských a iráckých uprchlíků do jordánské společnosti, a to od zajišťování základní lékařské péče pro celé rodiny, poskytnutí zaměstnání a především rekvalifikace pro zlepšení pozice na pracovním trhu a v neposlední řadě také přístup ke vzdělání jak dětí uprchlíků, tak ale i z řad nejzranitelnějších Jordánců.

ExportMag.cz: V Jordánsku Češi uspěli se sklem, voňavkami i fotovoltaikou

V okolí Aderu, kde je jedna z největších nezaměstnaností v zemi, tato organizace založila také ovčí farmu. Provozovna na výrobu sýru z její mléčné produkce je pak přímo v areálu školy. Obojí poskytuje další pracovní příležitosti především pro ženy, Syřanky i Jordánky, které jsou jinak v této lokalitě téměř bez šance získat zaměstnání. Jejich děti přitom mohou zároveň navštěvovat charitativní školu i školku.

Instalace solárních panelů na střechách školy a školky i dalších souvisejících technických komponentů včetně odborného zaškolení, financovaná z rozvojové pomoci ČR a realizovaná českou firmou Solarity, plní hned několik významných rozvojových cílů. Klíčová je podpora boje s dopady klimatických změn, které jsou pro Jordánsko obzvláště tvrdé. Důsledkem je rapidní úbytek vody v celé zemi, stále víc horká léta, jež jsou střídána naopak nebývale chladnými zimami.

V Jordánsku, kde slunce zde svítí v průměru 350 dní v roce, a to i v zimě, kdy přitom teplota ve vyšších nadmořských výškách nezřídka padá nezřídka k nule, lze přitom solární energii využít i pro vytápění, jako třeba právě ve škole v Aderu, který se nachází v 1000 m n.m. Díky instalaci solárních panelů došlo tak nejen k ekologickému nahrazení elektrické energie dodávané z tepelných elektráren, ale i v Jordánsku standardně využívaného vytápění spalováním mazutu, jehož dopady na životní prostředí jsou obzvláště kritické.

Ilustrační fotografie

Projekt je přitom zároveň významným edukativním přínosem nejen pro žáky a učitele samotné školy, která s ním hodlá tak i nadále pracovat, ale celkově pro celou místní komunitu. V neposlední řadě s ohledem na v Jordánsku strmě rostoucí ceny elektrické energie i ropného mazutu dosáhne z charitativních prostředků financovaná škola významných ekonomických úspor.

Značnou část rozpočtu školy, která směřovala právě tímto směrem, budou moci využít pro jiné účely. Důležitým přínosem pro školu je i dosažení značné nezávislosti na veřejné elektrické síti, která zejména ve venkovských oblastech trpí častými výpadky.

V Jordánsku je česká rozvojová pomoc dlouhodobě poskytována ve vícero sektorech, zejména v souvislosti s péčí o syrské uprchlíky. V oblasti obnovitelných zdrojů se nicméně jedná o první takový projekt. Jeho realizátor, místní pobočka české firmy Solarity, která se během posledních tří let etablovala mezi jordánskou špičku poskytující služby v oblasti individuálních řešení solárních projektů, je pro provozovatele školy v Aderu nejen zárukou kvalitní práce, ale také dlouhodobého servisu s možností budoucího rozšiřování projektu.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Ammánu (Jordánsko). Autorka: Zuzana Benešová, ekonomická diplomatka.

• Teritorium: Asie | Jordánsko | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Energetika

Doporučujeme