​Česká řešení pro elektrické letectví (nejen) ve Finsku

Velvyslanectví ČR v Helsinkách uspořádalo virtuální konferenci, během které byla zejména finským a švédským, ale i norským, estonským a dánským účastníkům představena česká technická řešení v oblasti elektrického letectví.

Tato řešení prezentovalo osm vybraných českých firem, přičemž samotná akce měla celkem více jak 80 účastníků. Cílem konference bylo pomoci českým společnostem navázat dlouhodobé vztahy s relevantními partnery a rozvinout exportní příležitosti i technologickou spolupráci mezi českými a zahraničními subjekty. Zájem a první ohlasy zaznamenaly tuzemské firmy již během samotné akce i vzápětí po ní.

Virtuální konferenci prezentující česká řešení v oblasti elektrického letectví uspořádalo Velvyslanectví České republiky v Helsinkách ve spolupráci s regionem Kvarken a jeho projektem FAIR, který se intenzivně věnuje komercializaci udržitelné regionální elektrické letecké dopravy na obou stranách Botnického zálivu. Se svými aktivitami a aktuálními projekty seznámila v úvodu účastníky rovněž Helsinská asociace elektrického letectví.

Během prvního bloku se představila čtveřice českých firem zabývajících se vývojem a výrobou elektrických letadel. Projekt PURE FLIGHT zahrnuje celou škálu inovativních řešení v oblasti elektrického letectví od samotných letadel, přes elektronické kontrolní systémy, nabíjecí soupravy až po technologie vodíkových palivových článků. Zástupce PURE FLIGHT představil pět subjektů sdružených v projektu a výhody rychle nastupující elektromobility v letecké dopravě. Detailně se pak věnoval ultraúspornému dvoumístnému elektroletadlu ΦNIX i chystaným inovacím této platformy.

Firma BRM Aero prezentovala svůj elektrický letoun Bristell B23 a jeho technické parametry a výhody jakožto výcvikového modelu pro získání licence soukromého pilota. Společnost ZURI se soustředila na svůj koncept letadel pro pasažéry i přepravu nákladu s vertikálním startem a přistáním, kombinací vertikálních a horizontálních motorů a hybridním elektrickým pohonem kombinujícím baterie s turbínovým generátorem na biopaliva. Firma EVEKTOR představila svou strategii pro budoucí rozvoj aktivit v oblasti letectví s důrazem na projekt sportovního elektroletounu EPOS a spolupráci s dalšími českými i zahraničními firmami v oboru v oblasti vývoje, analýz a testů.

V rámci druhého bloku čtyři další české firmy prezentovaly svá inovativní řešení z oblasti elektroniky, nabíjení a pohonů pro elektrické letectví. Společnost MGM COMPRO s mnohaletou tradicí a zkušenostmi z exportu do více jak 50 zemí prezentovala svou specializaci na komplexní elektronické vybavení pro elektrické letectví a příklady konkrétních realizovaných projektů v oblasti elektrických letadel s vertikálním startem a přistáním, lehkých sportovních elektroletadel, dronů a elektromotorových kluzáků.

Nabíjecí stanice pro elektrická letadla různých konfigurací jsou specializací firem PEG a Holdingu Green 24, jejichž zástupce představil různé konfigurace těchto systémů a jejich funkční nadstavby, včetně návazných webových a mobilních uživatelských platforem. Technologický start up LZ-TEC se zabývá zejména vývojem elektroniky, mechaniky a softwaru pro letadla s vertikálním startem a přistáním. Na závěr konference vystoupil zástupce společnosti LEANCAT zabývající se vývojem vodíkových palivových článků a jejich budoucí adaptací a komercializací pro hybridní zdroje v rámci elektrického letectví.

Virtuální konferenci moderoval Niko Lamberg, předseda finské Asociace všeobecného letectví a předseda a CEO firmy Apogee Oy. Akce se zúčastnilo celkem více než 80 účastníků z několika zemí, zejména z Finska a Švédska, z řad představitelů regionálních i celostátních institucí i úřadů, firem z oboru elektrického letectví a oborů souvisejících, akademických a výzkumných institucí, oborových asociací, aeroklubů, jakož i dalších entit.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Helsinkách (Finsko). Autor: Daniel Horák, zástupce velvyslance, ekonomický diplomat.

• Teritorium: Dánsko | Estonsko | Evropa | Finsko | Norsko | Švédsko | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Letecký průmysl

Doporučujeme