Česká rozvojová agentura podporuje v Bosně a Hercegovině rozvoj komerční meteorologie

S podporou dotačního Programu B2B České rozvojové agentury zahájila česká společnost Meteopress, s.r.o. projekt, jehož hlavním cílem je rozvíjet v cílovém regionu soukromý meteorologický sektor.

Dále pak vytvořit nová pracovní místa, zavádět ověřené pracovní standardy či přinášet novou technologii. Společnost Meteopress má nejširší síť soukromých meteoradarů v Evropě. Čítá na 30 radarů v 5 zemích (mezi jinými rovněž v Chorvatsku).

Projekt je zaměřen na rozvoj meteorologie, ze které budou data využita jak pro komerční, tak také vědecké a obecné účely. Meteorologie je důležitá pro oblast sledování změn a ochrany klimatu. Meteorologická data také slouží k včasné detekci nebezpečných meteorologických jevů a ochraně obyvatel a majetku.

Zajímavostí Bosny a Hercegoviny z hlediska počasí je skutečnost, že se v ní vyskytují tři oblasti s různými klimatickými charakteristikami, kvůli nimž je v této zemi a jejím okolí předpovídání počasí a jeho měření komplexní disciplínou. Tam, kde se tyto oblasti stýkají, pak vznikají extrémní podmínky, jako například silný vítr nebo tlusté vrstvy námrazy.

Více o projektu naleznete na stránkách České rozvojové agentury: ČRA podporuje v Bosně a Hercegovině a Černé Hoře rozvoj komerční meteorologie.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Sarajevu (Bosna a Hercegovina).

• Teritorium: Bosna a Hercegovina | Evropa | Zahraničí

Doporučujeme