Česká rozvojová agentura vyhlásila novou dotační výzvu v rámci Programu B2B pro rok 2024

Česká rozvojová agentura vyhlásila dne 29. 9. 2023 výzvu pro předkládání žádostí o dotaci na přípravu a realizaci projektů v rámci „Programu rozvojového partnerství pro soukromý sektor“ (Program B2B) pro rok 2024.

Lhůta pro podání žádosti o poskytnutí dotace na základě této výzvy je stanovena do 20. 11. 2023, do 12:00 hod. Cílem Programu B2B je zapojení soukromého sektoru do naplňování cílů zahraniční rozvojové spolupráce ČR, podpora soukromého sektoru v rozvojových zemích a zároveň plnění Cílů udržitelného rozvoje.

Ilustrační fotografie

Projekty musí demonstrovat rozvojový dopad pro daný region nebo cílovou skupinu (např. rozvoj podnikatelského prostředí, zapojení místních dodavatelů do hodnotových řetězců, posílení konkurenceschopnosti, přenos technologií a know-how, tvorbu nových a kvalifikovaných pracovních míst, environmentálně přijatelné technologie nebo zavádění výrobních a pracovních standardů).

Program je určen firmám s podnikatelskými záměry, které mají potenciál pomoci s řešením místních rozvojových problémů formou již vytvořeného business to business partnerství s místním podnikatelským subjektem nebo těm, které mají zájem prozkoumat nové trhy, zajistit potenciální partnery pro spolupráci nebo přímo v dané zemi investovat a založit zde například pobočku.

Program B2B nabízí širokou škálu možností k získání partnerů a referencí v zajímavých teritoriích, přičemž dotace pomůže minimalizovat riziko spojené se vstupem na nové trhy. Více informací o programu je k dispozici na webu České rozvojové agentury.

Ilustrační fotografie

Firmy mohou získat dotaci v režimu de minimis až 50% celkových nákladů (nejvýše však 500 tis. Kč) na přípravu studií proveditelnosti a podnikatelských plánů nebo až 40% celkových nákladů (nejvýše však 2 mil. Kč) na samotnou realizaci projektu.

V souvislosti s výzvou pro předkládání žádostí o dotaci v rámci „Programu rozvojového partnerství pro soukromý sektor (program B2B)“ pro rok 2024 připravuje Česká rozvojová agentura webinář pro potenciální žadatele.

Webinář proběhne 17. 10. 2023 od 10:00 hodin. Přihlásit se můžete písemně na B2B@czechaid.cz. Během webináře se firmy seznámí se strategií a s pravidly Programu B2B, postupem při podávání žádosti apod. Prezentaci z webináře následně naleznete na webu České rozvojové agentury. V případě zájmu je na vyžádání také možno zaslat záznam z webináře.

Pokud máte nějaké dotazy ohledně této dotační výzvy, neváhejte se obrátit na B2B@czechaid.cz.

Redakčně upravená tisková zpráva České rozvojové agentury

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme