Česká rozvojová pomoc staví knihovny a zprostředkovává školení učitelů v Salvadoru

V rámci malých lokálních rozvojových projektů Velvyslanectví ČR v Mexiku byla podpořena realizace projektu na zaměřeného na snížení vysoké negramotnosti na území Chalatenango v Salvadoru, a to prostřednictvím instalace knihoven a uskutečněním seminářů na vzdělávání učitelů o strategiích gramotnosti na veřejných školách. Realizátorem projektu je nezisková vzdělávací organizace ConTextos, která se specializuje na transformaci vzdělávání studentů za účelem zlepšení jejich čtecích, analytických a interpretačních dovedností.

Region Chalatenango je jedním z mnoha území, které utrpělo značné škody během občanské války v Salvadoru a i přestože uplynulo skoro třicet let od jejího konce, investice do místní infrastruktury, sociálního rozvoje a vzdělání jsou v této oblasti nedostačující.

Chalatenango se tak stalo územím, které nutně potřebuje finanční injekci do vzdělání, jež by daly vzniknout nové generaci učitelů a mladých lídrů. Jen tak dojde k výraznému zlepšení úrovně místního školství a následně i sociálnímu a ekonomickému rozvoji této oblasti.

Organizace ConTextos díky pomoci Fondu rozvojové pomoci Ministerstva zahraničních věcí ČR mohla rozšířit svou působnost na šest nových škol, kde byly posíleny učební dovednosti a schopnosti učitelů. V rámci programu děti do svých škol dostaly kompletně vybavené prostory knihoven, včetně knih o Česku. V rámci celkem tříleté intervence v každé škole by mělo dojít k nahrazení tradičního mechanického stylu učení učením zážitkovým kombinovaným s kritickým myšlením.

V průběhu projektu realizátor čelil několika výzvám. Kvůli vládním restrikcím na zmírnění přenosu covidu-19 muselo být metodologické školení učitelů a školitelů přesunuto do online prostoru, nicméně, i přes tyto komplikace se podařilo úspěšně proškolit 10 pedagogů pracujících v oblasti Chalatenango, dalším 150 byl poskytnut tzv. „virtuální doprovod“ na internetových platformách, což výrazně přispělo k zefektivnění vyučování v průběhu lockdownu.

Přesun projektu do online prostoru rovněž umožnil dodávku pracovních materiálů pro studenty i v digitálním formátu, propagaci efektivního využívání distančních platforem, komunikaci prostřednictvím sociálních sítí, a rozvinutí a televizních programů a rozhlasu určených školákům.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Mexico City (Mexiko).

• Oblasti podnikání: Vzdělávání, lidské zdroje

Doporučujeme