Česká smart řešení mají úspěch v Rumunsku

Velvyslanectví ČR ve spolupráci se zahraniční kanceláří CzechTrade uspořádaly ve dnech 9.–11. 11. 2022 v hlavním městě Bukurešti a poté ve městě Sinaia v župě Prahova velkou prezentaci českých inovativních smart řešení.

Akce se konala pod názvem „City for the Future 2022“ resp. „Innovation Patways Romania“. Na prezentaci ve městě Sinaia pak proběhla spolupráce s clusterem Wallachia Cluster Consortium.

Ilustrační fotografie

Velvyslanectví zaznamenává významný nárůst zájmu ze strany českých společností působících v oblasti smart technologií o kontakt s rumunskými partnery. Na rumunské straně zase sleduje poptávku po těchto technologiích. Z těchto důvodů velvyslanectví společně s kanceláří CzechTrade připravilo průřezový projekt ekonomické diplomacie, který stavěl na užitkových hodnotách smart řešení. Snahou bylo nabídnout koncepční hi-tech alternativy, a nikoliv samoúčelné „hračky“ vývojářů.

Důraz byl kladen na aplikovatelná řešení, mnohdy překvapivě jednoduchá, která nicméně mohou zvyšovat kvalitu života ve městech a obcích.

Třídenního jednání se zúčastnilo osobně, resp. prostřednictvím asociací případně on-line přes 20 českých inovativních firem z oblasti smart technologií. Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky zastupoval Miroslav Scheiner, manažer pro speciální projekty ze sekce EU a mezinárodního obchodu.

Češi vybaví města budoucnosti chytrými stromy nebo multifunkčními lavičkami

Rumunskou stranu reprezentovaly organizace sdružené v rámci neformálního inovativního clusteru Wallachia Cluster Consortium, organizace zřizované municipalitami, integrátoři, clustry, představitelé oborových asociací, zástupci významných stavebních firem, resp. městských dopravních společností, a v neposlední řadě činitelé vysokých škol.

Rumunskou státní správu zastupovali státní tajemník ministerstva dopravy a infrastruktury Ionut Savoiu a generální ředitel ministerstva zemědělství Viorel Morarescu. Celkem se akcí aktivně účastnilo několik desítek konkrétních zájemců z celého Rumunska.

Rumunskému auditoriu se v Bukurešti a poté v Sinaia představily následující české firmy:

Exportní aliance Elements for Smart City, která představilo 16 firem

Po oficiálních prezentacích byly pro české společnosti připravené B2B jednání. Dle reakcí účastníků přinesly první pozitivní výsledky, na kterých lze stavět. Byly dohodnuty konkrétní formy spolupráce i následná jednání včetně návštěvy rumunských firem a lokalit jako například výjezd exportní aliance do župy Prahova. S hospodářskou komorou této župy velvyslanectví dlouhodobě spolupracuje.

Příležitosti

Je zřejmé, že s ohledem na dlouhodobý strategický význam ICT sektoru, resp. jeho plánovanou vládní podporu, je pro české inovátorské firmy rumunský „smart“ trh mimořádně perspektivní. Podzimní projekt „Smart City 2022“ resp. „Innovation Patways Romania“ významným způsobem přispěl k otevření diskuse o potřebnosti smart řešení v Rumunsku a představení potenciálu českého hi-tech průmyslu.

Velvyslanectví identifikovalo ICT, resp. smart technologie jako velké téma a zařadilo jej jako významnou oborovou příležitost. V případě zájmu o bližší informace kontaktujte ekonomický úsek velvyslanectví v Bukurešti.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Bukurešti (Rumunsko). Autor: Rudolf Opatřil, ekonomický rada.

• Teritorium: Evropa | Rumunsko | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Služby | Software a ICT služby

Doporučujeme