Česká společnost dodala do Libanonu třídicí a balicí linku na ovoce a zeleninu

Česká společnost ABC Kovopit-engineering dodala v listopadu 2022 do Libanonu třídicí a balicí linku na ovoce a zeleninu. Příjemcem zařízení byla Municipalita města Chouf, které se nachází v jižním Libanonu.

Dodané zařízení přispěje ke zvýšení exportní výkonnosti libanonských zemědělců a ke zvýšení zaměstnanosti v regionu Chouf. Dodávka byla zrealizovaná v rámci projektu rozvojové spolupráce (Aid for Trade) mezi Českou republikou a Libanonem.

Ilustrační fotografie

Projekt pod názvem Transfer standardů a odborných znalostí pro činnost třídicího a balicího centra ovoce a zeleniny výrazným způsobem zvýší úroveň baleného ovoce a zeleniny a umožní rozšířit libanonské exportní aktivity. Gestorem projektu bylo Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. Realizátorem projektu byla česká společnost ABC Kovopit-engineering, příjemcem Municipalita města Chouf, které se nachází v jižním Libanonu.

Hospodářská krize v Libanonu od října 2019 a následná koronavirová pandemie způsobila zvýšení nezaměstnanosti a potřebu podpory lokální zemědělské výroby. Venkovská komunita začala intenzivně rozšiřovat a obdělávat své pozemky s cílem vytvoření příjmu a hlavně zlepšení stavu potravinové bezpečnosti jednotlivých domácností.

České technologie triumfovaly na Světové výstavě Expo v Dubaji

Municipalita města Chouf distribuovala v roce 2022 více než půl milionu kusů sazenic ve spojení s malými finančními půjčkami místním zemědělcům, a tím umožnila pěstování ovoce a zeleniny i pro komerční účely. Asistence poskytnutá českými experty byla výraznou pomocí. Česká pomoc se skládala jak z expertní části, tak i z dodaného třídicího a balicího zařízení, které má kapacitu zpracování 500 kg za hodinu, s nastavitelností balení od 1 do 30 kg.

Municipalita města Chouf se za pomoci dodaného zařízení zaměří zejména na export své produkce do Spojených arabských emirátů a do Saúdské Arábie. Standardizace a moderní balení je přesně to, co libanonské produkty potřebují, aby splňovaly mezinárodní standardy.

Vzhledem k příznivým klimatickým podmínkám v jižním Libanonu a skutečnosti, že Libanon je jedním z mála teritorií, kde lze pěstovat a sklízet většinu druhů zeleniny dvakrát ročně, je ekonomická a finanční životaschopnost realizovaného projektu, ve spojení s všeobecně uznávanou vysokou kvalitou českého potravinářského strojírenství, garantována. Dalším významným faktorem je zvýšení zaměstnanosti v zemědělské části Libanonu. Přínosem projektu je také vytvoření prostoru pro dodržení rovného přístupu mužů a žen z pohledu pracovních příležitostí.

Tato aktivita poslouží jako pilotní projekt pro další projekty, které mohou být výrazným odrazovým můstkem pro české exportéry v oblasti zemědělského strojírenství.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Bejrútu (Libanon). Autor: Petr Sochor, zemědělský diplomat.

• Teritorium: Asie | Libanon | Zahraničí

Doporučujeme