Česká společnost investuje v USA téměř 100 milionů korun

Česká společnost Viking Masek, přední světový výrobce balicí techniky, investuje 4 mil. dolarů do rozšíření svého amerického sídla a výrobního závodu v Oosburgu ve státě Wisconsin.

Projekt na rozšíření amerického výrobního závodu a sídla společnosti za 4 mil. dolarů byl po několika letech příprav zahájen na začátku listopadu 2020. Dokončení se očekává již v červenci příštího roku.

Rozšířením výrobních kapacit o 33 tisíc čtverečních stop se celková výrobní plocha zvýší o 60 % na 91 tisíc čtverečních stop. Kromě rozšíření výrobních prostor dojde ke zvětšení skladovacích prostor potřebných z důvodu růstu poptávky amerických zákazníků. Plánem společnosti je také přijmout minimálně 36 nových zaměstnanců.

Pro společnost s hlavním sídlem v České republice se jedná již o třetí rozšíření amerického závodu po menších rozšířeních v letech 2015 a 2016. Dle vyjádření vedení společnosti bylo takové rozšíření výrobních kapacit a sídla od počátku strategickým plánem společnosti na americkém trhu.

Rozšíření výrobních kapacit a skladovacího prostoru bylo nezbytné z důvodu růstu poptávky zákazníků zejména z potravinářského a farmaceutického sektoru mimo jiné v souvislosti pandemií koronaviru. I v dalších letech společnost očekává růst poptávky jak potravinářského, tak farmaceutického sektoru na americkém trhu.

Společnost plánuje tak jako každý rok svoji účast na veletrhu Pack Expo, tentokrát s termínem konání v září 2021 v Las Vegas, pokud to ovšem další vývoj pandemie umožní.

Pokud firmy z České republiky investují na trhu USA, potom geograficky směřují své investice a podnikatelské aktivity především buďto tradičně na východní pobřeží USA, nebo naopak na západ do Kalifornie v případě, že jsou jejich aktivity úzce napojené na moderní technologie, přičemž oblast amerického Středozápadu zůstává dlouhodobě tak trochu upozaděna.

Nicméně právě v oblasti amerického Středozápadu, především tedy ve státech Michigan, Illinois, Indiana, Wisconsin, Minnesota, Kansas či Iowa se koncentrují tradiční průmyslové sektory, kde lze nalézt průniky s oborovým zaměřením řady firem v České republice. Také proto se společnost Viking Mašek rozhodla směřovat před více než deseti lety svoji investici do Wisconsinu pro své specifické zaměření na mlékárenský průmysl, potažmo ve vazbě na poptávku na po balicí technice mlékárenských produktů.

Informace poskytnuta Generálním konzulátem České republiky v Chicagu (Spojené státy americké). Autor: T. Trnka, vedoucí obchodně-ekonomického úseku.

• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Investice

Doporučujeme