Česká společnost pro jakost vyhlašuje další ročník soutěží Ambasador kvality ČR i Mezinárodní cena inovací

Kdo získá letošní ocenění Ambasador kvality České republiky, CSR Guru nebo Quality Innovation Award?

Ambasador kvality ČR

Ocenění pro všechny organizace podnikatelského a veřejného sektoru bez rozdílu velikosti a oboru podnikání, které nadstandardně dbají na zajištění kvality svých produktů a služeb, chovají se odpovědně a aktivně napomáhají k šíření a propagaci kvality.

Přihlaste se do soutěže a staňte se ambasadory kvality. Následujte společnosti Škoda Auto, Makro Cash & Carry ČR, Albert Česká republika, Úřad městské části Praha 10, město Hranice nebo Dopravní podnik hl. m. Prahy.

Podmínky a dotazník pro hodnocení a přihlášení

Uzávěrka přihlášek je do 30. září 2020.

Mezinárodní cena inovací – Quality Innovation Award

Letos se již osmým rokem mají možnost firmy z České republiky zapojit do mezinárodní soutěže Mezinárodní cena inovací – Quality Innovation Award a to díky spolupráci České společnosti pro jakost (ČSJ) s partnery z Evropské organizace pro kvalitu. Česká společnost pro jakost je, za podpory Asociace inovačního podnikání ČR, z. s., národním partnerem soutěže inovací.

Soutěž přináší přihlášeným organizacím možnost porovnat svoji inovaci z mezinárodního pohledu, kdy se hodnotí především inovativnost ve smyslu míry novosti a použitelnosti v praxi, její účinnost a orientace na zákazníka. Soutěží se v několika kategoriích podle velikosti organizace a sektoru, dále jsou zvlášť hodnoceny inovace s environmentálním dopadem nebo potencionální inovace, dosud netestované. Účast v soutěži je bez poplatku. Pro přihlášené firmy ČSJ poskytuje plnou podporu v průběhu celé soutěže.

Pro přihlášení do soutěže stačí vyplnit jednoduchou přihlášku.

Další informace k soutěži včetně přihlášky

Uzávěrka přihlášek je do 30. září 2020.

Cena za návrat do života

Cena za návrat do života je udělována všem typům organizací, které významným způsobem přispívají k návratu duševně či tělesně postižených lidí do běžného pracovního a rodinného života.

CSR Guru

Cena pro fyzické osoby za konkrétní přínos pro podporu šíření myšlenek a principů společenské odpovědnosti a cílů udržitelného rozvoje.

Redakčně upravená tisková zpráva České společnosti pro jakost z. s.

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme