Česká společnost radí tureckému městu při koupi městských autobusů

Aspiro Česká republika zaznamenala v Turecku další úspěch – poskytuje konzultační pomoc městu Mersin při jejich plánovaném nákupu 100 CNG autobusů financovaných z prostředků poskytnutých Evropskou bankou pro obnovu a rozvoj (EBRD).

Projekt v hodnotě 22 mil. EUR počítá s nákupem 100 CNG autobusů (z toho 30 kloubových) pro městskou dopravu v téměř dvoumilionovém jihotureckém Mersinu.

Jedná se o dlouho diskutovaný projekt spadající do snah města o modernizaci nejen svého vozového parku, ale také o rozvoj konceptu „green cities“ celkově. Začátek tendrového procesu je plánován na cca polovinu září 2021 s tím, že s výsledkem tendru město počítá zhruba na přelomu roku 2021/2022. Cílem je poté dodávka prvních kusů autobusů ve IV. čtvrtletí 2022. 

Tento tendr naskýtá příležitost i pro v Česku sídlící výrobce autobusů. Pozitivní roli může sehrát i projekt na podporu ekonomické diplomacie z podzimu 2020, při kterém bylo toto téma diskutováno a díky kterému mělo Aspiro i další české firmy možnost dále utužit své kontakty ve městě.

Povědomí o České republice je v důležitém přístavním městě dále posilováno i díky meziměstské diplomacii a pokračujícím kontaktům mezi Mersinem a Jihomoravským krajem. Velvyslanectví v Ankaře je připraveno ve věci dále facilitovat kontakty s městem a napomáhat úspěchům českých subjektů v oblasti.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Ankaře (Turecko). Autor: Pavel Daněk, ekonomický diplomat.

• Teritorium: Asie | Turecko | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod

Doporučujeme