Česká společnost upevňuje pozice na ruském trhu

Česko-ruská společnost TACHTECH RUS vstoupila do průmyslového konsorcia OOO „OPK“, čímž významně upevnila své pozice na ruském trhu a exportní potenciál tuzemské společnosti TACHTECH s.r.o.

Konsorcium soustředí ruské a zahraniční průmyslové, inženýrské a vědecké podniky za účelem koncentrace zdrojů k realizaci investičních projektů v Rusku.

Česko-ruská společnost TACHTECH RUS působí v Petrohradu jako renomovaný mezinárodní výrobní podnik, který se zabývá projektováním, dodávkami a servisem průmyslových pecí a jejich rekonstrukcí.

Společnost úspěšně lokalizovala v RF konstrukční kancelář, výrobní a servisní středisko. Vstupem do OOO „OPK“ získá lepší přístup k připravovaným a realizovaným projektům a posílí technologický potenciál konsorcia. Tímto například rozšíří spektrum potenciálních zakázek konsorcia v připravovaných projektech modernizace infrastruktury metalurgického průmyslu se zaměřením na rozvoj ruského strojírenství.

Způsob činnosti společnosti TACHTECH s.r.o. na ruském trhu je příkladem vzájemně výhodné spolupráce s ruskými partnery i přes zhoršující se podmínky pro zahraniční firmy z důvodu rostoucích požadavků na lokalizaci výroby, náhradu importu, soběstačnost a upřednostňování regionálních výrobců a dodavatelů.

Slavnostní akt podpisu dohody mezi česko-ruskou společností TACHTECH RUS a průmyslovým konsorciem OOO „OPK“ („ОБЪЕДИНЕННЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС“) se uskutečnil v Petrohradu dne 19. března 2021. Akce se konala za asistence jednatele společnosti TACHTECH s.r.o., ekonomického konzula GK ČR v Sankt Peterburgu a prezidenta Asociace slévačů Sankt Peterburgu a Leningradské oblasti.

Informace poskytnuta Generálním konzulátem České republiky v Sankt Peterburgu (Rusko). Autor: Luboš Laštůvka, ekonomický konzul.

• Teritorium: Evropa | Rusko | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod

Doporučujeme