Česká společnost získala zakázku na stavbu mostů v Ghaně

V únoru 2019 schválil parlament Ghany poskytnutí vládní garance na pokrytí úvěru Československé obchodní banky, a.s. (ČSOB) k financování výstavby prvních 50 kusů ocelových mostů dodaných českou společností Knights a.s.Celkový projekt společnosti Knights a.s. zahrnuje dodávku 200 kusů mostů, ale z důvodu limitovaných finančních prostředků je rozdělen do čtyř tranší po 50 mostech. V roce 2019 se očekává realizace první tranše v hodnotě 50 mil. EUR s tím, že již v II. Q. 2019 chce vláda začít jednat o dalších dodávkách. Ghanská vláda chce tento projekt prezentovat jako plnění svých volebních slibů.

Dodávka malých a středních mostů z produkce společnosti MCE Slaný  s.r.o. má pomoci jak zemědělskému sektoru, aby byl snadnější přístup k zemědělské půdě, tak i dopravnímu sektoru, aby byl dosažen efektivnější transport zemědělské produkce na prodejní a skladovací místa. Tento projekt je také v souladu s vládní prioritou usilující o dosažení soběstačnosti v produkci rýže a kukuřice v roce 2023. Vzhledem k tomu, že realizace dodávky je včetně inženýrských prací, nabídne tento projekt spoustu pracovních příležitostí i pro místní firmy.

Společnost Knights a.s. usilovala o realizaci projektu více než 5 let, ale teprve s nástupem nové administrativy v lednu 2017 došlo k významnějšímu posunu. I přes velkou konkurenci firem z Polska, Španělska, USA a samozřejmě Číny se podařilo přesvědčit ministra silnic a dálnic Ghany, p. Kwasi Amoako-Atta, k návštěvě České republiky v červnu 2018 za účelem inspekce a jednání o finančních podmínkách – viz dřívější článek na našem webu. V návaznosti na úspěšnou cestu ministra byl projekt v prosinci 2018 schválen ghanskou vládou.  Vzhledem k nutnosti kontroly dalšího zadlužení země Mezinárodním měnovým fondem (MMF) musel ale vládní garanci schválit parlament, což se podařilo až koncem února 2019.

Zástupci zastupitelského úřadu ČR v Akkře asistovali při většině jednání zástupců společnosti Knights a.s. a ministerstva silnic a dálnic, dlouhodobě lobbovali za přidělení této zakázky firmě z ČR a doprovázeli ministra Amoako-Atta při jeho inspekční cestě v ČR.

Na začátek měsíce dubna 2019 se připravuje slavnostní podepsání smlouvy o dodávkách mezi Knights a.s. a ghanským ministerstvem silnic a dálnic a zároveň podepsání úvěrové smlouvy představiteli ČSOB a ghanského ministerstva financí.

Vzhledem k faktu, že Ghana chce v příštím období vystavět dalších 1300 mostů a nemá dostatek finančních prostředků, je projekt společnosti Knights a.s. vítaným řešením pro celý ghanský sektor infrastruktury. Poptávka po podobných projektech se zajištěným financováním se rýsuje i v dalších zemích západní Afriky.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Akkře (Ghana). Autor: Tomáš Zázvorka, obchodní rada.

• Teritorium: Afrika | Ghana | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme