Česká technologie zrychluje a zlevňuje opravy silnic. Prosadila se až v Kanadě

Silnice se pro Marka Přikryla a Vítka Obra staly celoživotní náplní. Vystudovali příslušný technický obor, získali v něm doktoráty a několik let působili jako konzultanti ve Švédsku pro tamní společnost  Svenska Matcenter AB. Se svým zaměstnavatelem se poté dohodli na povýšení dosavadní spolupráce a založili dceřinou společnost Exact Control Systems.

Digitální řešení začínají ovlivňovat i tradiční obory, jako je dopravní stavitelství. Společnost Exact Control Systems vyvinula postup přesného frézování, které přináší úsporu nákladů, času i přínos pro životní prostředí.

Oprava vozovky technologií Exact Sreet v Kanadě. | Foto: Exact Control Systems

Sladit českou zkušenost s praxí zažitou ve Švédsku přitom nebylo pro české experty na začátku jednoduché. Co bylo nejtěžší? „Naučit se se skandinávskými partnery jednat, pochopit jejich mentalitu, a přijmout jejich hodnoty, především cit pro kvalitu, jednoduchost, spolupráci a ekologii. Myslím, že zde by se mohlo hodně firem z celého světa hodně naučit,“ popisuje Vítek Obr, technický ředitel společnosti. Mezi další výrazné švédské vlastnosti, které byly pro zakladatele české společnosti důležité, patří jednoduchost a konsensus při jednání v týmu.

Milimetrová přesnost

Inovativní firma se na trhu prosadila mimo jiné s převratným řešením oprav silnic, které přináší výrazné úspory. Například při nasazení v Kanadě dokázala metoda díky přesnosti a pokročilým optimalizačním algoritmům ušetřit téměř polovinu množství odfrézovaného asfaltu a zároveň docílila perfektní rovinatosti a optimálních sklonů pro odtok dešťové vody, což je zásadní pro bezpečnost jízdy.

Základem metody Exact Street je vysoká milimetrová přesnost vstupních dat. | Foto: Exact Control Systems

Navazující pokládání nového asfaltu, díky perfektní geometrii podkladu, probíhá rychleji. Výrazné zrychlení je už patrné v procesu broušení. Celkově je pak možné docílit urychlení opravy a zkrácení času silničních uzávěrek až o desítky procent. Princip metody je založen na takzvaném korektivním frézování využívajícího speciálně upravené technologii 3D skenování nazvanou Exact Street. Ta umožňuje odstraňování starého povrchu komunikace pouze na potřebných místech a do nezbytné hloubky s milimetrovou přesností.

Z vozovky se tak odstraní jen takové množství materiálu, které je skutečně nutné opravit. Tím se technologie liší od tradičních frézovacích technik, které odstraňují povrchovou vrstvu všude stejnou hloubkou. Dochází tak jen k částečné opravě a průměrování existujících nerovností. Například špatné sklony v zatáčkách, odvodnění nebo propadlé mostky tak nelze opravit. „Problematikou frézování vozovek a přesnou submilimetrovou topografií ploch jsme se zabývali dávno před založením společnosti. První velmi úspěšný projekt proběhl již před 12 lety na letišti ve Švédsku. Byla to dlouhá cesta, na které jsme se mnoho naučili,“ podotýká Vítek Obr.

Právě nasazením moderních technologií lze rekonstrukce silnic výrazně proměnit. „Virtualizace výrobního procesu, optimalizace a robotizace se pro opravy vozovek výborně hodí. Základem je vysoká milimetrová přesnost vstupních dat a právě tuto oblast jsme studovali a profesně nás velice zajímá. Líbí se nám ekologický přínos takového postupu. Dobře opravená vozovka vydrží klidně o 50 procent déle. Pokud se méně opravuje, tak se deponuje méně karcinogenního asfaltu, těží se a přepravuje méně materiálu, méně oprav znamená i méně dopravních omezení nebo menší opotřebení stavebních strojů a jsme zpět u těžby nerostných surovin, která se nikdy neobejde bez negativních zásahů do životního prostředí. Opravit silnici, nebo jakýkoli výrobek, kvalitněji má prostě obrovský pozitivní ekologický přínos,“ zdůrazňuje Vítek Obr.

Bezpečnější jízda

Výsledkem nasazení inovativních postupů je podle něj perfektně rovná silnice s dokonalým odvodněním a jízdními vlastnostmi. „Zároveň snížíme množství broušeného materiálu o desítky procent. Vedle výše zmíněných ekologických přínosů, které jen těžko můžeme poměřovat finančně, tu jsou i přímé nebo nepřímé finanční úspory. Třeba právě redukce obroušeného asfaltu, který se nemusí převážet. Sníží se i opotřebení silniční frézy. Samotná robotizace procesu broušení snižuje potřebu lidské síly, to jsou další přímé úspory. Méně lidí – méně chyb lidského faktoru a tak dále,“ vypočítává technický ředitel Exact Control Systems další výhody.

Technologie navíc zrychlí samotný proces opravy. „Protože vše je perfektně připraveno a optimalizováno předem na počítačích. Časové zrychlení broušení až o desítky procent pak má další nezanedbatelné přímé, ale i nepřímé úspory. Například stát stojí dopravní zácpy ročně přes 100 miliard korun. Řádná příprava a optimalizace opravy zkrátí toto vysedávání na silnicích a dálnicích,“ upozorňuje Vítek Obr.

Největší na severu Evropy

S technologií se čeští experti prosadili až ve zmíněné Kanadě. „Kanadská cesta k zavedení technologie byla velmi dlouhá a stále nejsme na konci cesty. Je ale i do značné míry značně odlišná od té evropské. Stavební, a především silniční průmysl je ale konzervativní všude. Silnice jsou většinou státním majetkem a jakékoli změny vyžadují dlouhá politicko-právní jednání,“ podotýká Vítek Obr.  Navíc opravy se podle něj musí vysoutěžit. V současnosti jsou přitom kritéria výběrových řízení většinou zaměřena na cenu a nikoli na kvalitu.

Při nasazení v Kanadě dokázala metoda Exact Street ušetřit téměř polovinu množství odfrézovaného asfaltu. | Foto: Exact Control Systems

Za oceánem se však daří překážky překonat a česká firma, respektive její tamní pobočka, tam spolupracuje na plošném zavedení technologie s několika velkými kanadskými společnostmi pod taktovkou ontarijského ministerstva dopravy.

Využití našla technologie Exact Street také v Česku. Zatím především na silnicích II. a III. třídy pro Technickou správu komunikací Praha a pro Krajskou správu a údržbu silnic Středočeského kraje. „Výsledky byly prezentovány mnoha správcům silnic a odborníkům. Velmi pozitivně se k dalšímu nasazení a ověření postavila Správa silnic Moravskoslezského kraje,“ naznačuje Vítek Obr další možnosti využití přelomové technologie.

V současnosti v celé skupině Exact Group v 6 zemích pracuje na 250 technických konzultantů geodézie. Její obrat dosahuje 21 milionů euro. „Jsme největší geodetická společnost severní Evropy s rozsáhlými zkušenostmi, s vedoucím postavením na trhu velmi přesného měření a informačního modelování,“ zmiňuje Vítek Obr.

Právě působení v chladnější oblasti Evropy se však pro společnost stává určitým omezením. „Na trzích, kde působíme, je v zimě obecně menší aktivita ve stavebnictví. Když toto dobře systémově vyřešíme, tak budeme mít více na investice do technologii, exportu a zároveň urychlíme celou robotizaci oprav povrchů komunikací. Takže komu není jedno že ho „neřízený“ asfalt zdržuje na jeho cestě autem a má v zimě práci na jižní straně zeměkoule, tak může pomoci sobě, nám i dalším řidičům. Máme kvalitní tým, řešení a konkurenční předpoklady,“ konstatuje Vítek Obr.

Nalezení investora či partnera ze zemí, kde v zimě nekomplikuje stavební práce sníh, by společnosti pomohlo využít kapacity, která má v současných teritoriích nevyužité během chladných částí roku. „V lednu letošního roku certifikovala naši technologii 3D diferenciálního frézování společnost Wirtgen, která má 75 procentní podíl světového trhu prodeje silničních fréz. Nabízí se tedy i příležitost spin-off investice o které se Skandinávskými kolegy uvažujeme,“ upozorňujeVítek Obr.

Ekologické řešení

V současnosti je technologie Exact Street odzkoušená na stovkách kilometrů silnic a dálnic v Evropě a Kanadě. „Stále ale pracujeme na vylepšení a ladění procesu. Náš cíl je, aby technologie maximálně vyhovovala samotným frézařům. Evropský patentový úřad posuzoval technologii, a to velmi přísně. Dnes je technologie patentovaná v 7 zemích EU, v USA a na řadě patent v Kanadě. Kromě zdokonalování technologie ruku v ruce pracujeme na přípravě plánu a strategie ohledně partnerského obchodního modelu,“ popisuje Vítek Obr další plány společnosti.

Z vozovky se odstraní jen takové množství materiálu, které je skutečně nutné opravit. | Foto: Exact Control Systems

Český vynález má přitom před sebou dobré perspektivy. Ve světě podobné řešení pro kvalitnější a levnější silnice chybí a tuzemská firma má jak potřebnou technologii, tak sehraný tým pracovníků, který ji umí používat. „Doba je takovým řešením nakloněná. Vše je o vůli lidí snažit se prosazovat ekologická řešení kontrolou nákladů celého životního cyklu staveb a ulehčovat lidem práci precizním zadáním prací. Nebýt lhostejní a líní. Nemyslet pouze na okamžitý přínos, ale myslet na budoucnost. Myslím, že tímto směrem má dnes lidstvo již jasně nakročeno,“ uzavírá Vítek Obr.

Dalibor Dostál

Společnost Exact Control System v kostce

Společnost Exact Control System je kompletním dodavatelem služeb v oblasti geodetických prací na území celé Evropy. Má rozsáhlé zkušenosti v oboru měření a shromažďování přesných dat. Zabývají se také vývojem nových technologií a postupů.

• Teritorium: Česká republika | Kanada

Doporučujeme