Česká účast na Mezinárodním kongresu malých a středních podniků 2019 v Indii

Devět českých firem se prezentovalo během Mezinárodní konference malých a středních podniků 2019 (ISME – International Small and Medium Enterprises Convention) v Dillí, a to od 27. do 29. června 2019, během níž byla Česká republika partnerskou zemí.Účast delegace na konferenci podpořila osobní přítomnost velvyslance České republiky v Indii Milana Hovorky a Richarda Hlavatého, ředitele odboru zahraničně ekonomických politik II Ministerstva průmyslu a obchodu ČR i proto, že oblast malých a středních podniků je oběma zeměmi vnímána jako významný pilíř socioekonomického rozvoje, ale zároveň i česko-indických obchodních vztahů.

Velvyslanectví České republiky v Dillí zajistilo a připravilo atraktivní výstavní stánek a uspořádalo společnou expozici s českými společnostmi – CINK Hydro-Energy, ComAp, ČKD Turbo Technics, Gyan Consulting, Mavel, Mounting Solar-Kit, Papcel, Strojírny Brno a S.V.I.S. Trade.

Velvyslanec Milan Hovorka, který vedl českou oficiální a obchodní delegaci, v pátek 28. června přestřihnutím pásky společně s ředitelem Hlavatým slavnostně zahájil českou účast na konferenci ISME 2019. Ředitel Hlavatý také vystoupil během zahajovacího zasedání, kde oslovil do posledního místa plnou plenární síň s projevem o potenciálu spolupráce malých a středních podniků mezi Indií a Českou republikou.

Kromě využití zázemí stánku měly čeští zástupci možnost prezentovat své firmy také na bloku věnovanému výhradně pro Českou republiku. Ten přilákal stovky návštěvníků a následující B2B setkání v jednom z hotelových salonků pokračovaly dlouho po skončení zasedání.

Během Konference malých a středních podniků ISME 2019 se české společnosti těšily velkému zájmu návštěvníků, a to především díky svým inovativním řešením, která nabízejí. Technologie zaměřené na vodní a solární energetiku patřily mezi indickými návštěvníky k nejvyhledávanějším.

Prostor pro další rozvoj a využití spolupráce malých a středních podniků však stále existuje, protože obchodní a investiční nálada v České republice je v současnosti velmi pozitivní a Indie zároveň vykazuje velký zájem o české inovativní technologie. Velvyslanectví České republiky v Dillí proto bude i nadále usilovat o podporu sektoru malých a středních podniků organizováním společných účastí na vybraných veletrzích a konferencích.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Dillí (Indie). Autor: Milan Dostál, ekonomický diplomat.

• Teritorium: Asie | Indie | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme