Česká účast na výstavě Big Data 2019 v Číně byla vidět

Český stánek, který poutal zájem diváků, a podpis rámcové dohody o strategické spolupráci mezi firmou CECTT a Guiyang Free Trade Zone patří mezi konkrétní výsledky české účasti na výstavě Big Data 2019, která se konala ve dnech od 26. do 29. května 2019 se v Guiyangu, hlavním městě provincie Guizhou.Akce byla zaměřená na zpracování velkých objemů dat a jejich využití v praxi (sítě, kybernetická bezpečnost, správa velkých datových celků, atp.). Výstava byla orientována převážně na praktickou využitelnost prezentovaných výrobků zejména v rámci moderních ekotechnologií a udržitelného rozvoje.

Jakožto jedna ze dvou největších výstavních akcí v provincii, přilákala výstava 803 vystavovatelů ze 61 zemí (mezi účastníky najdeme firmy jako Alibaba, Tencent, Huawei, Apple, Amazon, Microsoft). V guiyangském mezinárodním konferenčním centru a mezinárodním výstavním centru bylo uspořádáno na 162 tematických fór a seminářů, dialogů a panelových diskusí. Celková výstavní plocha pokryla 60 000 metrů čtverečních, podepsáno bylo na 125 dohod o spolupráci v celkovém objemu 100,76 mld. RMB. Počet návštěvníků a vystavovatelů dosáhl čísla 125 000.

Výstava je v provincii Guizhou organizována každoročně od r. 2015 s jednoznačným záměrem učinit z ní jedno z „datových“ center země a dovést tak pozvolna se rozvíjející provincii k prosperitě a zvýšení životní úrovně. Otevření výstavy se před 2000 návštěvníků jako hlavní řečníci účastnili Paul Romer (Nobelova cena za ekonomii) a Bailey Whitfield Diffie (mj. Turingova cena, jeden se spoluobjevitelů asymetrického šifrování umožňujícího přenos symetrického šifrovacího klíče přes nezabezpečený kanál).

Českou účast zorganizovala česká firma Central European and China Technology and Trade Institute z.s. (CECTT) za podpory Generálního konzulátu ČR v Chengdu v počtu šestnácti firem z ČR. Český stánek na výstavě zaujímal plochu 165 m2 a poutal zaslouženou pozornost jak návštěvníků, tak i představitelů města. Z českých vystavovatelů se osobně účastnily firmy: Martilla s.r.o., Liaz a.s., Frons s.r.o., Proficio Marketing s.r.o., A-net Liberec s.r.o., CECTT, Riganti s.r.o., Atip s.r.o. Dvě z českých firem,  Frons s.r.o. a Proficio Marketing a.s., dokonce zahájily jednání o možné spolupráci s čínskými firmami.

Velkým úspěchem české účasti na výstavě byl podpis Rámcové dohody o strategické spolupráci mezi Guiyang Free Trade Zone, Guiyang Returned Overseas Chinese Federation a Central European and China Technology and Trade Institute z.s. za přítomnosti generálního konzula ČR v Chengdu p. Karla Šrola. Dohoda je obecně zaměřena na rozvoj oboustranně výhodného obchodování s cílem vytvořit v guiyangské zóně volného obchodu vhodné podmínky pro dovoz, vystavování a prodej českého zboží.

Mimo jiné zde institut bude mít k dispozici kancelář, 5000 m2 plochy v celním skladu  a 1000 m2 výstavní plochy v obchodním centru. Obdobné podmínky zajistí Central European and China Technology and Trade Institute z.s. v ČR pro zboží z Guiyangu. Spolupráce bude nadále rozvíjena také v oblasti průzkumu trhu, vytváření kontaktů mezi firmami, podpoře při vyřizování celních formalit, certifikací, apod.

„Podpis dohody je začátek naší dlouhodobější strategie prosadit se na trhu v Guizhou a děkujeme generálnímu konzulátu v Chengdu za jeho podporu při jednání s místními představiteli,“ uvedl po podpisu p. Ondřej Mrklas, předseda představenstva. Výstava zaslouženě poutala pozornost médií. O podpisu dohody, kromě tištěných a internetových médií, informovala také guiyangská TV.

Podpis dohody, jakož i česká účast na výstavě ukazují, že ve vzdálenějších čínských provinciích může být často pro menší české firmy doposud nevyužitý potenciál k rozvoji obchodní činnosti, kterou je ve známých obchodních centrech Číny pro menší firmy prakticky nemožné rozvíjet s ohledem na nesrovnatelně silnější konkurenční prostředí.

Informace poskytnuta Generálním konzulátem České republiky v Chengdu (Čína). Autor: Roman Musil. ekonomický diplomat.

• Teritorium: Asie | Čína | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod

Doporučujeme