Česká účast v iniciativě ZEMA pro letectví s nulovými emisemi

Výzkumná iniciativa zkoumá možnosti dlouhodobě udržitelného letectví. Výzkumné instituce ze 13 zemí prohlásily ekologicky udržitelné letectví za společný cíl. Mají vyvinout nové pohonné systémy, paliva a konfigurace letadel.

VZLÚ

Pro letecký průmysl není „běžný byznys“ z hlediska emisí další volbou. Cílem je, aby létání bylo natolik zelené, aby nemělo téměř žádný nepříznivý dopad na životní prostředí. K uskutečnění této transformace spojily výzkumné instituce ze 13 zemí své síly a vytvořily skupinu „Zero Emission Aviation“ (ZEMA). VZLÚ je mezi signatáři tohoto společného prohlášení o udržitelném letectví.

Strategie čistě založené na růstu, které charakterizují letecký průmysl po celá desetiletí, nemohou být v budoucnu úspěšné. Skupina ZEMA věří, že udržitelného letectví nebude dosaženo, pokud se průmysl bude i nadále soustředit na pokračující postupný vývoj stávajících letadel a motorů. Místo toho skupina podporuje rozvoj a implementaci nových technologií.

Jako příklad lze uvést udržitelné pohonné hmoty, která mohou hrát důležitou roli. Jelikož spalovací motory jsou přímo spojeny s emisemi, jsou vědci odhodláni využívat alternativní zdroje energie pro novou technologii pohonu.

Skupina chce také optimalizovat letové cesty, což vyžaduje jak shromažďování příslušných dat, tak požadavky na letadla, aby mohla létat novými trasami způsobem, které méně zatěžuje klima. Dalšími oblastmi zájmu jsou městská mobilita a elektrická letadla.

Výzkumné instituce, které podepsaly dohodu ZEMA, se tak rovněž zavázaly k rozvoji udržitelného letectví, které odpovídá potřebám naší společnosti.

Redakčně upravená tisková zpráva Výzkumného a zkušebního leteckého ústavu

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme