Česká účast v twinningovém projektu v Srbsku v oblasti inspekce práce

Dne 9. června 2021 se uskutečnila v Bělehradě závěrečná konference twinningového projektu s názvem „Podpora a zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a inspekce práce v Srbské republice“.

Tento projekt byl úspěšně realizován v rámci partnerství mezi Ministerstvem práce, zaměstnanosti, veteránů a sociálních věcí Srbské republiky, Ministerstvem práce, sociálních věcí a rodiny Slovenské republiky a Státním úřadem inspekce práce České republiky v celkové délce 28 měsíců.

Na závěrečné konferenci projektu za osobní účasti ministryně Dariji Kisić Tepavčević, zástupkyně velvyslance DEU Mateji Norčić Štamcar, velvyslance Slovenské republiky Fedora Rosochy a velvyslance České republiky Tomáše Kuchty bylo deklarováno, že bylo dosaženo všech cílů projektu, a to mj. posílením celkové kapacity srbského inspektorátu práce – aktualizací odborné způsobilosti srbských inspektorů práce pro kontrolu dodržování právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, standardizací činností inspekce práce na základě stanovených postupů, standardů a metod práce, vytvořením systému vzdělávání a odborné přípravy inspektorů práce v rámci celoživotního vzdělávání a zřízením školicího střediska.

Cílený vzdělávací program zaměřený na získání nových dovedností, znalostí a kompetencí výrazně zlepšil odbornou způsobilost inspektorů práce. Několik desítek srbských inspektorů práce bylo vyškoleno jako školitelé, kteří budou dále organizovat školení svých kolegů a dalších subjektů působících v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Dále byl vypracován návrh nového zákona o transparentním a funkčním specifickém pojištění proti pracovním úrazům a nemocem z povolání a připraveny podklady pro zřízení registrů pracovních úrazů a nemocí z povolání.

Rovněž byl vypracován kompletní soubor doporučení zaměřených na udržitelnost výsledků projektu a další kroky, které je třeba podniknout v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a služeb nemocí z povolání.

Twinningový projekt byl financován Evropskou unií v celkové výši 1,5 milionu eur.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Bělehradě (Srbsko).

• Teritorium: Evropa | Srbsko | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Vzdělávání, lidské zdroje

Doporučujeme