Česká vodíková technologická mise navštívila Japonsko

Ve dnech od 3. do 12. června 2019 se uskutečnila další ze série pravidelných technologických misí zástupců českých firem, výzkumných institucí a univerzit do Japonska, která byla letos zaměřena na téma vodíkových technologií a využití vodíku jako budoucího energetického zdroje.Skupina dvanácti zástupců českých institucí, aktivních na poli vodíkových technologií, byla sestavena a její program zorganizován ve spolupráci agentury CzechInvest, české vodíkové platformy HYTEP a Velvyslanectví České republiky v Tokiu a byla finančně podpořena z prostředků na podporu ekonomické diplomacie (PROPED).

Vodíkové mise do Japonska se zúčastnili zástupci následujících firem a institucí: HYTEP, Centrum výzkumu Řež, ÚJV Řež, Green Remedy, Energy Financial Group, VŠCHT Praha, Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy v Praze a firma VYTEK Ltd. (japonský zástupce firem LeanCat a Vakuum Praha). Tato podnikatelská mise byla uspořádána u příležitosti konání mezinárodní konference World Hydrogen Technologies Convention (WHTC) 2019 v Tokiu, které se česká delegace ve dnech 3.–6. 6. aktivně zúčastnila. WHTC je celosvětově nejvýznamnější akcí v oblasti výzkumu a trendů budoucího vývoje vodíkových technologií a vzhledem k faktu, že předchozí WHTC se konala v r. 2017 v Praze, byla účast českých zástupců na letošní konferenci více než logická.

Na účast na WHTC 2019 pak ve dnech 6.–12. 6. navazovala technologická mise, uskutečněná formou „door-to-door“ návštěv následujících japonských firem a výzkumných institucí, zabývajících se rozvojem a využitím vodíkových technologií: Chiyoda Corporation, Showa Denko, Iwatani Gas, Kobelco, Tokyo Gas a ENEOS. Ve spolupráci s jednou s nejvýznamnějších japonských soukromých vysokých škol, Tokai University, bylo také hned v první den mise v prostorách této univerzity uspořádáno mezinárodní vodíkové sympózium, na němž vystoupili zástupci všech českých účastnických univerzit a výzkumných ústavů.

Misi v rámci jejího programu na místě doprovázeli ředitel tokijské kanceláře CzechInvestu Richard Schneider, projektový manažer CzechInvestu pro oblast výzkumu a vývoje Michal Stroka a obchodně-ekonomický rada ZÚ Tokio Stanislav Beneš. Z účasti na konferenci WHTC 2019 i z uskutečněných jednání a návštěv v rámci následné technologické mise vyplynulo velké množství podnětů pro české účastníky směrem k zintenzivnění využití vodíku v České republice jakožto významného energetického zdroje budoucnosti.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Tokiu (Japonsko). Autor: Stanislav Beneš, obchodně-ekonomický rada.

• Teritorium: Asie | Japonsko | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod

Doporučujeme