Česká zemědělská univerzita v Praze představila na Zemi živitelce trendy udržitelnosti

Budoucnost české krajiny byla podtitulem letošního agrosalonu Země živitelka, jehož 48. ročník se konal ve dnech 25. – 30. srpna 2022 na Výstavišti v Českých Budějovicích.

Česká zemědělská univerzita na této reprezentativní přehlídce zemědělských oborů představila svá řešení pro udržitelnou budoucnost. Týkala se mimo jiné potravinové bezpečnosti, precizního zemědělství, klimatických změn nebo lesního hospodaření šetrného k přírodě.

Středoevropská krajina s polemi, Ilustrační fotografie
Ilustrační fotografie

Země živitelka je jedinou výstavou u nás, která zahrnuje celý zemědělsko-potravinářský sektor. Jednotlivé obory jsou prezentovány napříč celým areálem, mají své pavilony i svůj vlastní program. Tradičně zde bývají zastoupeny zemědělská technika a služby pro zemědělství, rostlinná a živočišná výroba, potravinářství, technologie, lesní a vodní hospodářství, ekologické zemědělství, myslivci, rybáři, včelaři i drobní chovatelé.

Atraktivní prezentaci připravila pro návštěvníky i Česká zemědělská univerzita v Praze. „Naši vědci se ve výzkumu i v praxi zaměřují na hledání řešení, která by omezila nebo zmírnila dopady lidské činnosti na život příštích generací. Reagujeme na současné výzvy a v rámci pestrého portfolia vědních oborů se snažíme eliminovat rizika spojená s klimatickou změnou, energetickou nebo potravinovou krizí apod. Tomu odpovídala i skladba programu, s nímž se naše univerzita na Zemi živitelce prezentovala,“ říká rektor ČZU prof. Petr Sklenička.

Nepřehlédnutelným problémem současnosti je potravinová bezpečnost, a tak zde Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů představila projekt DRIFT-FOOD (Advanced Technologies For High Quality, Safe And Sustainable Regional Food Production). Týká se zřízení interdisciplinárního centra excelence, zaměřeného na pokročilé technologie pro vysoce kvalitní, bezpečnou a udržitelnou regionální produkci potravin. Unikátní projekt se na ČZU právě rozjíždí za účasti špičkových světových i českých odborníků. Jeho výzkumným cílům bude sloužit i čerstvě otevřený Potravinářský pavilon, v němž se pod jednou střechou sdružují všechny potravinářské technologie. Kromě vědců má sloužit pro praktickou výuku studentů.

Ilustrační fotografie

Konkrétním příkladem, jak taková udržitelná produkce potravin může vypadat v praxi, je ⁠Zembag. Unikátní třívrstvý pytel na brambory umožňuje dlouhodobé skladování brambor při pokojové teplotě.

Když hledáme potravinové zdroje budoucnosti, nesmíme opomenout alternativní zdroje bílkovin

Hmyzí delikatesy už dnes nevzbuzují odpor, naopak se díky usilovné osvětě pracovníků a studentů ČZU dostávají do povědomí jako nevšední delikatesa, zvlášť ve své smažené formě. Nechyběly ani na Zemi živitelce. Hmyz obsahuje extrémně kvalitní bílkoviny a podle mnohých i skvěle chutná.

Technická fakulta na Zemi živitelce představila drony jako pomocníky v zemědělství a lesnictví. Drony lze využít v rámci precizního přístupu a je tak možné ušetřit přírodu zbytečných zásahů za využití moderních technologií. Na Země živitelce byla možnost se seznámit s výsledky vědecko-výzkumné činnosti prototypové laboratoře ProLab Technické fakulty ČZU, která se mj. zabývá použitím dronů v nejrůznějších aplikacích.

Foto: Shutterstock

Kůrovcová kalamita v českých lesích pokračuje. Jak se bude vyvíjet v dalších letech? Jak by měly vypadat lesy, které budou odolávat změnám klimatu a škůdcům? Jak nám pomáhá v lesích hydrogel v boji se suchem? Na to se mohli návštěvníci Země živitelky zeptat odborníků z Fakulty lesnické a dřevařské ČZU v Praze.

Projekty Laboratoře etnobotaniky a etnofarmakologie prezentovala na Živitelce Fakulta tropického zemědělství. Představila, jak z aromatických rostlin získat esenciální oleje a kde všude se dají využít.

Na vodu jako základ všeho bytí opět vsadila Fakulta životního prostředí. Pro tuto příležitost připravila ukázku průtoku vody krajinou na dvou modelech říčních koryt. Napřímené koryto, které není schopné zadržet protékající vodu nebo snížit rychlost průtoku, zatímco druhé meandrované poskytuje více prostoru pro zadržení vody např. v tůních a v meandrech. Vlivem meandrování se zároveň sníží rychlost průtoku vody korytem.

Redakčně upravená tisková zpráva ČZU v Praze

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme