Česká zkušenost s cirkulární ekonomikou jako ideální vstupenka na thajský trh

Výkonný ředitel České asociace oběhového hospodářství (ČAObH) Miloš Kužvart představil české zkušenosti a nejlepší osvědčenou praxi z oblasti recyklace odpadů thajským partnerům.

Jeho vystoupení napomohlo otevřít dveře nejen členům vlastní asociace, ale i dalším českým firmám z oblasti environmentálních technologií se zájmem o Thajsko i širší region jihovýchodní Asie. Organizační spoluúčast ZÚ ČR v Bangkoku tak významným způsobem přispěla ke zviditelnění českých řešení v konkurenci ostatních zemí V4.

Ilustrační fotografie

V rámci půldenního semináře zemí V4 se zástupce ČAObH (bývalý ministr životního prostředí, ekolog, zastánce a propagátor principů cirkulární ekonomiky) podělil s thajskými experty z veřejné správy a soukromého sektoru o obecné informace i osobní postřehy z prostředí odpadového hospodářství ČR (legislativní rámec, dlouholeté osvědčené postupy, doporučení).

Hybridní akce proběhla počátkem dubna v thajském Bangkoku formou částečné osobní účasti (někteří experti ze zemí V4, thajské publikum) a sadou online prezentací s aktivní účastí v následné hybridní panelové diskuzi.

Revoluce proti plastům. Startup Refork vyvinul rozložitelné příbory

V uvedené souvislosti se naskýtá unikátní příležitost pro české firmy, které jsou schopny nabídnout thajským partnerům osvědčená řešení environmentálních problémů. Zdá se, že se v poslední době začíná blýskat na lepší časy – stále častěji se totiž objevují nabídky českých subjektů se zájmem o spolupráci či přímo o dodávky výrobků, řešení či služeb v uvedené oblasti, v obdobném duchu jako prezentace „nejlepší praxe“ ze strany ČAObH nebo nedávný průzkum thajského trhu společností ENRESS.

Na celostátní úrovni se mezi nejvýznamnější thajské vládní priority dostaly otázky udržitelného rozvoje, energetické transformace, investic do obnovitelných zdrojů, zlepšení kvality vod a ovzduší či eliminace odpadů – vše pod hlavičkou rozvoje tzv. cirkulární/BCG (bio-circular-green) ekonomiky.

Téma recyklace nabývá na důležitosti také v hlavním městě Bangkoku, kde je dle odhadů metropolitní správy produkováno denně kolem 8 tis. tun komunálního odpadu, přitom z velké části obsahující plasty a další zužitkovatelný materiál. Město každý rok vynakládá kolem 8 miliard THB (cca 240 mil. USD) na odpadové hospodářství, návratnost finančních prostředků z prodeje recyklovaných druhotných surovin však představuje pouze méně než 1 % uvedených výdajů. Problematika odpadů aktuálně rezonuje i předvolební kampaní na místo nového bangkockého guvernéra.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Bangkoku (Thajsko). Autor: Aleš Ždimera, ekonomický diplomat.

• Teritorium: Asie | Thajsko | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Voda, odpady a životní prostředí

Doporučujeme