České aerospace firmy mají zájem o výzkumnou spolupráci v Kanadě

Rekordní počet českých firem a institucí se ve dnech 16.–19. února 2021 zúčastnil RDV FORUM, přední kanadské akce zaměřené na výzkumnou spolupráci v oblasti letectví a kosmonautiky.

Akce byla úspěšně realizována v rámci projektu na podporu ekonomické diplomacie PROPED, který zorganizovalo Velvyslanectví ČR v Ottawě a agentura CzechInvest, za finanční podpory Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.

RDV Forum jako přední kanadská akce zaměřená na výzkumnou spolupráci v letectví a kosmonautice spojuje přední hráče leteckého a kosmického průmyslu, výzkumné pracovníky přidružené k univerzitám, výzkumná centra a vládní instituce. Jejím hlavním cílem je propojení vhodných partnerů pro výzkumné projekty.

Letošní ročník se kvůli koronavirové pandemii konal ve virtuální podobě. Česká republika se aktivně této akce zúčastnila vůbec poprvé, a to hned v rekordním počtu třinácti firem a institucí. Kromě hojného zastoupení se Česká republika zviditelnila i jako partner akce.

Tato zajímavá akce byla zařazena mezi projekty na podporu ekonomické diplomacie PROPED i z toho důvodu, že s jejím organizátorem, tj. leteckým konsorciem CRIAQ, má Technologická agentura ČR uzavřenou dohodu o spolupráci. Účastí se tak podařilo zvýšit povědomí o společném programu na podporu mezinárodní výzkumné spolupráce DELTA 2.

Hlavním účelem české účasti byla možnost shlédnout, diskutovat a případně se zapojit do výzkumných projektů, kterých bylo během tří dnů prezentováno více než třicet. Mezi projekty byly projekty zaměřené na autonomizaci, kompozitní materiály nebo pokročilý 3D tisk.

Kromě prezentovaných výzkumných projektů mohli účastníci sledovat zajímavá vystoupení expertů z řad průmyslu i akademické obce. V diskusních blocích programu zazněly zajímavé názory i myšlenky nad budoucností letectví a kosmonautiky. Ústředním tématem byla samozřejmě udržitelnost leteckého a kosmického průmyslu, nově zaváděné technologie, resp. opatření, které je pro dosažení udržitelnosti odvětví potřeba přijmout. Diskutovaly se také nové způsoby mobility nebo naléhavost předložení řešení v oblasti kybernetické bezpečnosti.

Letectví evidentně stojí na historické křižovatce a čelí nebývalé výzvě, přijít a implementovat na cestě k transformaci zásadní řešení, a to poměrně v krátké době. Je zřejmé, že výzkum na této cestě bude hrát stále zásadnější roli a české firmy by měly zůstat jeho součástí.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Ottawě (Kanada). Autor: Jan Kubačka, ekonomický diplomat.

• Teritorium: Amerika | Kanada | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Letecký průmysl | Věda, výzkum a vývoj

Doporučujeme