České aerospace misi se v Kanadě dostalo vřelého přivítání

V období 6.–8. dubna 2022 se v rámci evropského projektu konsorcia PIMAP+, jehož členem je Moravský letecký klastr, konala obchodní mise českých aerospace firem do Montréalu, hlavního centra kanadského letectví v provincii Québec.

Cílem mise bylo osobní setkání vybraných společností s hlavními zástupci sektoru aerospace v regionu a projednání obchodních příležitostí. Bohatý program se podařilo realizovat především díky aktivitě Moravského klastru ve spolupráci s Velvyslanectvím ČR v Ottawě, agenturou CzechInvest a Generálním konzulátem ČR v Torontu.

Ilustrační fotografie

Zástupce Moravského leteckého klastru (sdružení českých leteckých podniků a vzdělávacích institucí) spolu se zástupci společností MGM COMPRO (výrobce komplexních elektrických pohonných systémů), Radalytica (poskytovatel robotických zobrazovacích systémů pro nedestruktivní testování a diagnostiku) a UNITES Systems (výrobce měřící a testovací techniky) se během třídenního pobytu v Montréalu a jeho okolí měli možnost přesvědčit o významném potenciálu, který tento region v oblasti letectví skýtá, a to od nalezení partnerů a obchodních příležitostí, zapojení do vědecké spolupráce, až po možnosti zřízení místních poboček.

Montréal International, nezisková organizace podporující podnikání a investice v regionu, představila Québec jako region, kde se realizuje 70 % veškerých aerospace aktivit v Kanadě, včetně 75 % aktivit v oblasti R&D. Vedle stěžejních hráčů v oboru jako je Bell Helicopter Textron, Bombardier, CAE nebo Pratt & Whitney zde působí na 200 specializovaných firem a více než 36 tis. zaměstnanců, což z regionu dělá jedno z nejvýznamnějších světových center leteckého průmyslu a nejlepších míst pro business development na světě.

Španělsko chce vyslat vlastní raketu do vesmíru

Velké množství studentů a kvalifikovaných pracovníků, šest univerzit nabízejících specializaci v aerospace, nejnižší náklady pro podnikání ve srovnání s dalšími metropolitními oblastmi v Kanadě a USA, či bohaté investiční pobídky jsou pak dalšími důvody, proč stojí za to, začít přemýšlet o otevření místní pobočky. Všichni zúčastnění byli potenciálem regionu nadšeni a do ČR se vracejí s tím, že s vedením svých firem budou o výhodách založení místní pobočky dále diskutovat.

Zajímavá schůzka proběhla také s leteckým konsorciem CRIAQ, neziskovou organizací finančně podporovanou provinční vládou Quebec, jejímž posláním je zvýšit konkurenceschopnost leteckého průmyslu podporou podnikatelských inovací prostřednictvím společného výzkumu a vývoje. CRIAQ v roce 2019 podepsal memorandum o spolupráci s agenturou TAČR, se kterou již třetím rokem vyhlašuje veřejnou soutěž v rámci programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací DELTA 2.

Čeští hosté prezentovali své technologie a konkrétní projekty, které by mohly oslovit kanadské partnery. Diskuse byla velmi živá. Zástupci konsorcia projevovali o prezentované řešení a nápady zájem a ještě během prezentace upřesňovali potřeby kanadských subjektů a přicházeli s návrhy konkrétních firem pro potenciální spolupráci. Obě strany zůstávají ve spojení a plánují další postup tak, aby se mohly zapojit do nadcházející společné výzvy v rámci programu DELTA 2.

Ilustrační fotografie

Další přínosnou částí programu byly schůzky se samotnými firmami. Účastníci mise zaujali oslovené firmy Bell Helicopter, Pratt & Whitney či Bombardier natolik, že jejich zástupci byli i přes přetrvávající restriktivní omezení spojené s pandemií v rámci svých firem ochotni se s českou delegací sejít osobně. Zajímavostí v této souvislosti bylo, že samotní zástupci Pratt & Whitney se díky tomu měli možnost znovu po dvou letech sejít osobně.

Pro Bell Helicopter byla česká delegace po dlouhé pauze způsobené pandemií první zahraniční návštěvou a připravili pro ni zajímavý odpolední program za účasti šesti zástupců relevantních oddělení. Bylo skvělé vidět, že matchmaking se podařil. Kanadské firmy měly spoustu konkrétních dotazů k elektrickým pohonným systémům či NDT kontrolám a v mnoha případech se s českými firmami dohodly na dalším jednání.

Jaké nové typy letounů nabízejí tuzemští výrobci?

Přes trochu hlušší období navazování kontaktů během pandemie se ukázalo, že snahy českých firem při vstupu na kanadský aerospace trh je stále smysluplné podporovat, a to nejen v rámci prezentací na velkých konferencích či veletrzích, ale také prostřednictvím individuálních služeb zahraniční sítě v Kanadě.

Kanada si uvědomuje důležitost sektoru aerospace pro vlastní ekonomiku a investuje nemalé finanční prostředky především na podporu výzkumu a vývoje nových technologií, čehož by měly využít české firmy s ambicí prorazit na kanadský trh. 

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Ottawě (Kanada). Autor: Jan Kubačka, ekonomický diplomat.

• Teritorium: Amerika | Kanada | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Letecký průmysl | Věda, výzkum a vývoj

Doporučujeme