České firmy budou přijímat vice Srbů, vláda souhlasí

Extrémně nízká nezaměstnanost nutí firmy hledat pracovníky v zahraničí. I proto vláda vyhověla Hospodářské komoře a rozšiřuje režim náboru pracovních sil o další země s „kulturně a jazykově blízkými” uchazeči o zaměstnání. České podniky budou mít nyní k dispozici ročně až dva tisíce Srbů se zaměstnaneckou kartou.

Extrémně nízká nezaměstnanost negativně doléhá na tuzemskou ekonomiku, připomíná Hospodářská komora (HK ČR).

„Kvůli vyčerpanému trhu práce, na němž zaměstnavatelé hlásí největší počet neobsazených pracovních sil v historii Česka, začala komora firmám pomáhat s náborem zaměstnanců ze Srbska,” sděluje HK ČR v tiskové zprávě.

Vláda komoře vyhověla a zaměstnaneckou kartu bude udělovat až dvěma tisícům pracovníků ze Srbska ročně. O žádostech rozhodne Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR na základě doporučení komory. Ta v současnosti vyřizuje také žádosti firem o pracovníky z Ukrajiny, Filipín a Mongolska.

Srbsko bylo ještě nedávno zemí s dobře fungujícím automobilovým průmyslem. V bývalé jugoslávské svazové republice je až 30 tisíc kvalifikovaných pracovníků v oboru automotive. Kvalifikaci mnoha z nich mohou nyní využít Češi.

České podniky Srby chtějí

Srbsko se stejně jako další země jižní Evropy dlouhodobě potýká s vysokou nezaměstnaností. Podle dat Hospodářské komory míří za prací do Česka také více Španělů, Řeků nebo Italů. Uchazečům o práci ze Srbska ovšem komplikovalo situaci to, že země není součástí osmadvacítky.

Čeští podnikatelé mají k Srbům pozitivní vztah, připomíná komora. Z jejího nedávného průzkumu vyplynulo, že by zástupci českých firem uvítali, kdyby se unie rozšířila právě o Srbsko.

Nový program je určen pro přímé zaměstnávání, nikoliv pro zprostředkovatele. „Podmínkou k tomu, aby zaměstnavatel mohl využít režim pro zrychlené přijímání žádostí o pracovníky, je mimo jiné to, aby podnikal nejméně dva roky, zaměstnával alespoň 10 zaměstnanců a nabízené pracovní místo bylo dlouhodobě neobsazené. Nesmí mít také nedoplatky na pojistném na sociální zabezpečení nebo na veřejném zdravotním pojištění,” informuje tisková zpráva HK ČR.

Od srpna 2016 vyřídila komora už 3245 žádostí firem o více než 18 tisíc kvalifikovaných lidí z Ukrajiny. Od srpna 2018 začala vyřizovat také žádosti o pracovníky v sociálních službách v programu nazvaném Režimu – sociální práce. Podrobnosti si přečtěte v článku Ukrajinští pracovníci jsou pro ČR přínosem. Zdvojnásobí se kvóty? na BusinessInfo.cz.

S využitím tiskové zprávy HK ČR

• Teritorium: Evropa | Srbsko | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Služby | Vzdělávání, lidské zdroje

Doporučujeme