České firmy by se mohly podílet na modernizaci čistíren odpadních vod v Bělorusku

Nové příležitosti se rýsují pro české podniky v Bělorusku. V zájmu podchycení současného exportního potenciálu uskutečnilo velvyslanectví ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a Asociací pro rozvoj infrastruktury, z.s. incomingovou misi zástupců vodohospodářského sektoru z Běloruska.Sektorem, který nyní čeká mimořádný rozvoj v Bělorusku, je vodní hospodářství. Poskytuje českým firmám velmi zajímavé možnosti zapojit se do projektů modernizace čistíren odpadních vod, vodovodních řadů apod. Financování těchto projektů (o celkovém objemu 228 mil. EUR) je navíc realizováno ze zdrojů Evropské banky pro obnovu a rozvoj a Evropské investiční banky, což je zárukou transparentního a spolehlivého obchodu.

Čtyřdenní projekt ekonomické diplomacie proto navazuje na uskutečněnou cestu českých podnikatelů do Minsku v listopadu 2018 s cílem podpořit jejich uplatnění na běloruském trhu ve sledované oblasti. 

V rámci programu byla věnována pozornost prohlídkám vodohospodářských zařízení za účelem předvést hostům úroveň stávajících technologií a odpovědět na jejich technické dotazy. Delegace navštívila jednu z nejmodernějších čistíren odpadních vod – AČOV Tábor a ústřední mechanicko-biologickou čistírnu odpadních vod přiváděných městskou kanalizací z celé Prahy na Císařském ostrově. Součástí programu byla rovněž účast na 21. ročníku mezinárodní vodohospodářské výstavy VODOVODY-KANALIZACE v Letňanech a regionálním semináři k projektům Evropské banky pro obnovu a rozvoj a Světové banky v Bělorusku.

Semináře, který se uskutečnil v prostorách Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky, se zúčastnilo na 50 zástupců podnikatelské sféry a orgánů státní správy. Zahájení se ujal prezident Asociace pro rozvoj infrastruktury, z.s. Tomáš Janeba, zástupce náměstka ministra zahraničních věcí Marek Svoboda, ředitel odboru exportní strategie a služeb ministerstva průmyslu a obchodu Rudolf Klepáček a ředitelka mezinárodních vztahů ministerstva financí Zuzana Matyašová.

Poté následovaly čtyři bloky shrnující (1) zkušenosti ČR v řešení obnovy a rozvoje vodovodů a kanalizací; (2) současný stav a  výzvy vodohospodářského sektoru v Bělorusku; (3) plán modernizace vybraných ČOV v Minské a Vitebské oblastech; (4) hlavní aspekty zadávací dokumentace EBRD na dodávky zařízení a technologií. Akce, jež byla financována v rámci projektu na podporu ekonomické diplomacie, představila nejlepší praxi postupu přípravy a výstavby ČOV v České republice pro zástupce vodohospodářského sektoru Běloruska a přiblížila českým firmám konkrétní exportní příležitosti zapojení do projektů mezinárodních finančních institucí v Bělorusku.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Minsku (Bělorusko). Autor: Ivan Galat, obchodní rada.

• Teritorium: Bělorusko | Evropa | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme