České firmy dostaly příležitost oslovit italské investory v rámci veletrhu Ecomondo

Veletrh Ecomondo v Rimini se zaměřuje na hospodaření s odpady a vodou, cirkulární ekonomiku a bioekonomiku.

České firmy, které jsou špičky ve svém oboru, měly šanci ohromit návštěvníky a potenciální investory.

Ilustrační fotografie

„Český stánek jsme zorganizovali společně s agenturou CzechTrade a MZV na základě velkého zájmu ze strany firem z oblasti cirkulární ekonomiky. Od členů Českého cirkulárního hotspotu jsme věděli, že je italský trh láká a vidí v něm velký potenciál. Mnoho z nich veletrh Ecomondo v minulosti několikrát navštívilo, ale pouze jako klasičtí návštěvníci. Letos jsme jim chtěli dát možnost si veletrh vyzkoušet v jiné roli, jako vystavovatelé. Pro většinu z devíti českých firem, které jsou součástí českého stánku, je to nová zkušenost,“ vysvětlila Petra Balladares, ředitelka EcoTech HUB v CzechInvestu.

Itálie řeší ekologický přechod a investice do zelených technologií. Ve hře je více než 60 miliard eur. Pro české společnosti zaměřující se na cirkulární ekonomiku a udržitelnost je to velká příležitost.

Revoluce proti plastům. Startup Refork vyvinul rozložitelné příbory

„Aktuálně jsou v běhu programy v rámci PNRR, tedy Plánu na obnovu ekonomiky. V reálném prostředí to znamená, že jsou vypsány stovky tendrů a veřejných zakázek jak na celoitalské, tak regionální úrovni, které poběží až do roku 2026. V úrovni B2B pak mají místní firmy možnost čerpat bonusy v podobě daňových úlev, nebo i přímého proplacení části nákladů, a to třeba v případě nákupu nového vybavení. Tento faktor má pak silný a velice pozitivní vliv při jednání o cenách,“ potvrzuje Marek Atanasčev, ředitel zahraniční kanceláře CzechTrade v Itálii.

Na veletrhu Ecomondo se představilo pět členů Českého cirkulárního hotspotu sdružujícího aktéry na poli cirkulární ekonomiky: společnost BLACK FOOD MARKET, producent hmyzího proteinu pro potravinářství a krmivářství; HUTIRA, specialista na úpravu vody a přeměnu bioplynu na biometan; JRK, partner v odpadovém hospodářství; NILMORE, výrobce cirkulárního oblečení a textilu, a REKAVA, odborník na recyklaci kávové sedliny.

Dále se na veletrhu představily společnosti ELKOPLAST, výrobce techniky pro sběr odpadu; kogenerace GENTEC; MILLENIUM TECHNOLOGIES, specialista na plazmatické zplynování, a MIWA, odborník na chytré znovupoužitelné obaly. Mezi vystavovateli je také hlavní partner projektu Technologické inkubace.

• Teritorium: Evropa | Itálie | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Voda, odpady a životní prostředí

Doporučujeme