České firmy hojně exportují a investují i do nových technologií

V loňském roce zástupci CzechInvestu jako již mnohokrát v minulosti navštěvovali české firmy po celé republice s cílem zjistit, co plánují, co je tíží a v čem jim mohou pomoci. Získali data od téměř čtyř set padesáti podniků, zejména těch malých a středních, ale také těch, které zaměstnávají stovky lidí.Firmy, na které se CzechInvest zaměřil, působí zejména v oblasti zpracovatelského průmyslu a informačních technologií. Ve třech čtvrtinách případů šlo o ryze české firmy, které nemají zahraniční mateřskou firmu. CzechInvest se zajímal zejména o jejich technické zázemí, o to, zda plánují investice do nových technologií, jak jsou na tom se zaměstnanci, jestli a jak spolupracují se školami, místními zástupci státní samosprávy či výzkumně-vývojovými institucemi a zda exportují do zahraničí.

Zázemí a investice do nových technologií

Ve vlastním zázemí podnikají dvě třetiny (67 procent) z oslovených firem, necelá třetina (27 procent) působí v pronajatých prostorách. Jen zlomek kombinuje vlastní zázemí s pronájmem. Téměř každá druhá firma (42 procent) se však v horizontu dvou let plánuje rozšiřovat a přesunout do prostor nových.

Potěšující je, že většina firem (59 procent) se chystá v příštích dvou letech investovat také do nových technologií a téměř každá třetí (26 procent) tuto možnost zvažuje. Investice by se podle jejich odhadů měly pohybovat v řádu jednotek až desítek milionů korun.

Zaměstnanci a spolupráce se školami

Evergreenem mezi tématy, která podnikatele trápí nejvíce, je nedostatek zaměstnanců, zejména těch kvalifikovaných. Potýká se s ním však překvapivě jen polovina (55 procent) oslovených firem. Desetina podnikatelů (devět procent) pak dokonce uvádí, že si mezi uchazeči mohou vybírat. K nejvíce nedostatkovým profesím patří technici, konstruktéři a pracovníci výzkumu a vývoje. Polovina (52 procent) firem spolupracuje z důvodu náboru a výchovy nových pracovníků se školami. K těm, které tak nečiní, patří firmy, které působí na trhu jen krátce, a neměly tím pádem dosud šanci se do těchto aktivit zapojit. Anebo jde o firmy natolik malé, že na to nemají kapacitu.

V případě těch, které se školami na všech úrovních – od základních až po vysoké školy – spolupracují, se nejčastěji jedná o exkurze žáků a studentů do firem, praxe a stáže, podniková stipendia, vedení rekvalifikačních kurzů či technické kroužky, vedení a oponentury studentských prací či vlastní učební programy.

(Kliknutím obrázek zvětšíte)

Vztahy s radnicí

Každá druhá firma (54 procent) spolupracuje se zástupci místních samospráv a státní správy a většina z nich (78 procent) je s takovou spoluprací spokojená. Podnikatelé s radnicemi nejčastěji spolupracují na kulturních či sportovních akcích pro veřejnost, infrastruktuře, jako jsou parkovací místa, veřejná doprava či cyklostezky a chodníky, ale také v oblasti podpory rozvoje podnikání v obci, například ve formě podnikatelského inkubátoru. Když si firmy ve vztahu k místní samosprávě na něco stěžují, pak to bývá obecně nezájem, přílišná byrokracie, nedostatek prostor pro podnikání či zdlouhavé povolovací procesy.

Výzkum a vývoj

Přesně polovina z oslovených firem zaměstnává výzkumně-vývojové pracovníky, každá desátá (deset procent) pak dokonce v počtu dvaceti a více. Silnější třetina (38 procent) firem spolupracuje na výzkumu a vývoji s univerzitami či výzkumně-vývojovými institucemi. Často také firmy zmiňovaly, že využívaly či využívají podpory této oblasti z evropských fondů, spolupracovaly či spolupracují s Technologickou agenturou ČR nebo využívaly či využívají tzv. inovačních voucherů.

Export

Naprostá většina oslovených podniků (94 procent) exportuje za hranice České republiky. Necelá polovina z nich (44 procent) se zaměřuje výhradně na trhy Evropské unie, ostatní vyvážejí i na náročnější mimoevropská odbytiště, jako je Rusko, Čína, Afrika či Austrálie. Každá čtvrtá (25 procent) z oslovených firem aktivně spolupracuje při svých exportních aktivitách s agenturou CzechTrade, další čtvrtina (24 procent) o tom uvažuje. Jako důvod, proč nepřemýšlejí o rozšíření exportních aktivit do dalších destinací, firmy nejčastěji uváděly, že jsou na hranici svých produkčních možností a další poptávku by nebyly schopny uspokojit.

České firmy se podle zjištění CzechInvestu plánují rozšiřovat a chtějí také investovat do nových technologií. Významná část z nich má vlastní výzkumně-vývojové aktivity nebo v tomto směru spolupracuje s externími partnery. Dobrou zprávou by pro ně mohlo být to, že ve snaze posunout Českou republiku na pozici evropského inovačního lídra chce vláda soukromé investice do výzkumu a vývoje ještě více podnítit, například novou úpravou v oblasti daňových odpočtů.

Mnohé z oslovených firem exportují, v dalším rozšíření exportu jim ale brání jejich vlastní kapacitní možnosti, zejména v oblasti pracovní síly. Uvítaly by také větší angažovanost místní samosprávy a užší spolupráci s radnicemi.

  • 42 % firem plánuje do dvou let rozšíření do nových prostor.
  • 59 % firem plánuje investice do nových technologií.
  • 26 % o investicích do nových technologií uvažuje.
  • 9 % firem si může vybírat mezi kandidáty na volné pracovní místo.
  • 42 % firem si pochvaluje spolupráci s radnicemi.
  • 50 % firem má vlastní výzkum a vývoj.
  • 94 % firem exportuje.
  • 57 % firem exportuje i mimo Evropu.


Převzato z časopisu Export a podnikání, přílohy týdeníku Euro a měsíčníku Profit, vycházející ve spolupráci s agenturou CzechTrade a Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Autor článku: Barbora Dostálová, vedoucí regionální kanceláře CzechInvestu pro Moravskoslezský kraj, Petra Sivová, vedoucí Oddělení komunikace a tisková mluvčí CzechInvestu
Rubrika časopisu na euro.cz

• Témata: Inovace a startupy

Doporučujeme