České firmy již podaly žádosti o záruky EGAP Plus v hodnotě více než 5 miliard korun

Nově svůj vývoz pojišťují firmy napříč různými obory podnikání od letectví po ocelářství. Přispěla k tomu i podpora programu Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Po složitých pandemických letech čelí čeští exportéři důsledkům války na Ukrajině a související ekonomické krizi s největšími dopady na region střední a východní Evropy. Podpora českého vývozu ze strany státu by se proto měla zvýšit a dosáhnout minimálně stejné úrovně jako v dalších členských státech EU.

Ilustrační fotografie

„České firmy dokáží v mezinárodní konkurenci velmi dobře uspět, protože nabízejí kvalitní zboží a služby za konkurenceschopné ceny. Pokud však ostatní země nabízejí exportérům lepší státní podporu, jejich uplatnění se tím zhoršuje,“ potvrzuje lukáš Martin, ředitel Sekce mezinárodních vztahů SP ČR.

Svazu průmyslu se s tímto cílem podařilo prosadit program záruk EGAP Plus. Program nabízí českým exportérům likviditu ke zmírnění ekonomických dopadů souvisejících s válkou na Ukrajině, včetně rostoucích cen energií. Rozpočet záručního programu počítá s krytím úvěrů do celkové výše 6,25 miliardy korun.

Velký zájem firem

Program EGAP Plus začal fungovat v prosinci 2022, přibližně 9 měsíců po přijetí dočasného krizového rámce Evropskou komisí. Nicméně celý legislativní proces novelizace zákona trval déle, než by si firmy přály, a to v době, kdy bylo a stále je nutné jednat rychle a nenechat české exportéry v konkurenční nevýhodě. Svaz průmyslu dlouhodobě upozorňuje na málo flexibilní systém podpory exportu se státní podporou.

Během prvního kvartálu roku 2023 žádosti pokryly více než polovinu celkové alokované částky pro rok 2023. Díky velkému zájmu o tento produkt je tak jisté, že pokud by byl program k dispozici dříve, čeští exportéři by jej rádi využili, a dokázali tak lépe překlenout období nejistoty. Pokud to podmínky Komise umožní, program bude prodloužen i na rok 2024.

Další programy podpory

Díky novele zákona o pojišťování a financování vývozu se státní podporou se Svazu ve spolupráci s dalšími partnery podařilo do zákona vložit pojem „exportně orientovaný podnik“. Ten nabídne produkty v oblasti investic do zvyšování exportního potenciálu a mezinárodní konkurenceschopnosti českých vývozně orientovaných podniků.

Ilustrační fotografie

Firmám tak odpadne nutnost dokládat smluvní základ v konkrétní vývozní smlouvě, povinnost prokazovat rozjednané obchodní případy v zahraničí a zároveň dojde k omezení administrativní zátěže. ČEB již v této souvislosti spustila nový program Úvěru na rozvoj a modernizaci, jehož cílem je zlepšit konkurenceschopnost českých firem.

Svaz nyní aktivně bojuje za spuštění programu podpory českého vývozu na Ukrajinu, a to minimálně v míře, jakou firmám nabízejí sousední exportní agentury na Slovensku, v Polsku nebo v Německu. Potenciál uplatnění českých firem na poválečné obnově a rekonstrukci Ukrajiny je obrovský, ale je nutné začít již teď.

Díky silné poptávce a tlaku firem po podobném nástroji se očekává, že EGAP představí první produkt pro podporu českého vývozu na Ukrajinu během letošního léta.

Převzato ze speciální přílohy časopisu Svazu průmyslu a dopravy České republiky Spektrum (2Q/2023). Autor: Mikuláš Nozar, zástupce ředitele Sekce mezinárodních vztahů SP ČR)

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme