České firmy jsou na tom dobře. Optimistů ale přibývá rychleji v Evropě

Navzdory rizikům plynoucím z brexitu ve většině zemí EU nečekaně roste Index podnikatelské nálady malých a středních podniků. V Česku jsou firmy v očekávání světlých zítřků opatrnější.V Česku zmíněný index od počátku roku 2019 naopak mírně poklesl. Přesto očekávání českých malých a středních podniků, pokud jde o počet objednávek, objem investic, případně nabírání nových zaměstnanců, naznačuje obrat k lepšímu. Vyplývá to z mezinárodních výsledků organizace SMEunited, které data firem za ČR dodává Hospodářská komora.

Nálada podnikatelů zmrzla zejména v zemích, které jsou brexitem nejvíce ohroženy – tedy ve Velké Británii, Irsku, Dánsku či Belgii. Ve zbytku Evropy malé a střední podniky nevěří, že by vnější rizika včetně odchodu Británie mohla mít na jejich byznys vážné dopady.

Svědčí o tom Index podnikatelské nálady za celou EU, který se oproti začátku roku zvedl o půl bodu na 77,1. Nálada českých podniků sice zůstává lepší než v osmadvacítce, nicméně se na rozdíl od unijního průměru nezlepšuje.

Firmy do 250 zaměstnanců jsou silně závislé na domácí poptávce, která roste díky klesající nezaměstnanosti a rostoucím mzdám. Zlepšení kondice evropských podniků s ohledem na teritoriální strukturu českého exportu však může posílit poptávku po tuzemských výrobcích. To by se příznivě projevilo i na zakázkách českých firem a růstu tuzemského hospodářství.

Index podnikatelské nálady malých a středních podniků je publikován dvakrát ročně před zasedáním Evropské rady na základě odpovědí 30 tisíc podnikatelů z členských a partnerských zemí SMEunited. Metodika šetření i výpočty jsou pro všechny země shodné. Index je počítán jako průměr z údajů malých a středních podniků, které nahlásily pozitivní nebo stabilní situaci a očekávají pozitivní nebo stabilní vývoj pro další období. Proto se Index může pohybovat od 100 (vše pozitivní nebo alespoň neutrální) do 0 (vše negativní).

Doporučujeme