České firmy mají Dánsku v oblasti Smart City co nabídnout

Jakkoliv žádná oficiální definice termínu „smart city“ zatím neexistuje, obecně se za takové město pokládá to, v němž se digitální, informační a komunikační technologie podílejí na zlepšení kvality života.

Může se tedy jednat o nové a obnovitelné zdroje, cesty ke snížení spotřeby energie, ekologicky šetrná technologická řešení, ale též o optimalizaci dopravy nebo sdílení dat a sítí pro veřejné účely.

Ilustrační fotografie

Přestože mají dánská města poměrně rázně nakročeno k tomu, aby byla skutečně „Smart“, v čemž jim významně pomáhají regionální Smart City clustery, měli účastníci prezentace pětice českých firem v Aarhusu možnost se přesvědčit, že na této cestě mohou Dánsku a jeho městům a regionům výrazně pomoci také české firmy.

„Smart“ podstata se může projevit v řadě oblastí, jako jsou technologie, doprava, řízení a komunikace, či dokonce vzdělávání. Společným jmenovatelem chytrých měst by pak měla být všeobecná dostupnost služeb pro všechny jejich obyvatele, tedy i seniory, rodiče v domácnosti, živnostníky nebo třeba tělesně handicapované. Jednou z nejvýznamnějších složek je digitalizace.

Češi vybaví města budoucnosti chytrými stromy nebo multifunkčními lavičkami

Této (ne)definici plně odpovídají řešení, představená v Aarhusu pěticí českých firem a společnosti DATmoLUX, Incinity reprezentovaná zástupcem mateřské firmy Cross Traffic, KEYLOG NET, mmcité zastoupená místním zástupcem pro švédský a dánský trh, a RCE Systems, zastupující český Smart City cluster tak na prezentaci, pořádané v rámci takzvaného projektu na podporu ekonomické diplomacie (PROPED) Velvyslanectvím ČR v Kodani a honorárním konzulem Česka v Aarhusu, představily 16. června 2022 celou řadu unikátních řešení v oblasti monitoringu, analýzy a řízení dopravy či veřejného osvětlení, ale též chytrá řešení parkování, nabíjení a uzamykání elektrokol či nápaditý designový a současně multifunkční inventář pro veřejné prostory měst i menších obcí.

Zástupcům přítomných firem se podařilo akce využít nejen k šíření dobrého jména českého průmyslu, ale především též k rozšíření dosavadního pole jejich působnosti na dánském trhu o nový region středního Jutska a k navázání nových vazeb s potenciálními obchodními partnery na tomto bezesporu lukrativním trhu. Nemalý podíl na tomto úspěchu má Ministerstvo průmyslu a obchodu, jež projektu zajistilo potřebný rozpočet.

Prezentací a následným matchmakingovým seminářem ovšem pronikání firem z řad účastníků projektu do středního Jutska zdaleka nekončí. Honorární konzul Stig Hellstern se v následné fázi v rámci jeho nezastupitelné role stane spolehlivým styčným bodem mezi firmami a dalšími potenciálními zájemci o česká Smart City řešení, kteří se z nějakého důvodu neměli možnost prezentace zúčastnit.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Kodani (Dánsko).

• Teritorium: Dánsko | Evropa | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Software a ICT služby

Doporučujeme