České firmy mají šanci uspět v těžebním sektoru v Alžírsku

Ve dnech od 14. do 19. května 2022 se uskutečnila formou projektu ekonomické diplomacie oborová mise představitelů Ministerstva průmyslu a obchodu ČR (MPO) a firem z oblasti důlního průmyslu do Alžírska.

Misí se podařilo navázat na dlouhodobé česko (a československo)-alžírské vazby i nedávné aktivity zastupitelského úřadu v Alžíru v tomto sektoru.

Ilustrační fotografie

Během návštěvy delegace se uskutečnila dvě jednání velvyslankyně Lenky Pokorné a delegace s alžírským ministrem energetiky a dolů Mohamedem Arkabem, byl podepsán nezávazný dokument mezi MPO a alžírským Ministerstvem energetiky a dolů shrnující hlavní témata spolupráce debatované během pěti dnů.

Dále proběhla jednání delegace s geologickými agenturami Agence du Service Géologique de l’Algérie (ASGA) a Agence Nationale des Activités Minières (ANAM, která je víceméně obdobou Českého báňského úřadu) a geologickém výzkumným ústavem Office Nationale de Recherche Géologique et Minière (ORGM) v Boumerdès.

Uskutečnila se také dvoudenní jednání s vedením státní těžební skupiny MANAL a generálními řediteli dceřiných společností této skupiny. Podařilo se vytyčit možné osy spolupráce, došlo k identifikaci projektů v institucionální oblasti se zaměřením na proškolení alžírských odborníků na českých geologických institucích, včetně možnosti zapojení společností DIAMO (s ohledem na systém plánování důlní činnosti i rekultivaci), a nabídkám spolupráce pro české firmy ze strany dceřiných společností skupiny MANAL.

Ramadán dočasně mění fungování islámských zemí. Na co musí dát exportér pozor?

Mise se zúčastnili za MPO ředitel odboru surovinové politiky Mgr. Pavel Kavina, Ph.D., vedoucí oddělení politiky nerostných surovin RNDr. Jaroslav Reif, Ph.D., a referentka odboru zahraničně ekonomických politik II Ing. Andrea Heverlová a dále představitelé firem DIAMO, ENELEX (zároveň zastupující sdružení 14 firem Česká dobývací technika), GET, PSP Engineering a Wikov. Všech jednání se s delegací zúčastnil ekonomický diplomat ZÚ Alžír Pavel Zástěra.

Skupina MANAL sdružuje 10 dceřiných společností v oblasti těžby nerostných surovin a účastní se jako minoritní vlastník různých projektů v této oblasti v Alžírsku i v zahraničí. Mezi hlavní strategické projekty patří projekt Projet Phosphate Integré (chemická transformace fosfátu z ložiska Bled El Hadba na východě DZ), projekt těžby železa Gara Djebilet, projekt těžby zinku v lokalitě Oued Anizour (3. největší lom na zinek na světě) a projekt těžby zlata na jihu Alžírska. Česká strana vidí možnosti spolupráce, neboť se v ČR používají důlní technologie, které lze využít i v Alžírsku.

Zastupitelský úřad ČR v ALžíru spolu s MPO iniciovalo tuto oborovou misi již před dvěma lety, jednání proběhla i s alžírskou stranou, nicméně vzhledem k pandemii se projekt podařilo uskutečnit až nyní.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Alžíru (Alžírsko). Autor: Pavel Zástěra, ekonomický diplomat.

• Teritorium: Afrika | Alžírsko | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Nerostné suroviny a polotovary

Doporučujeme