České firmy mají zájem o Omán, mise MPO se zaměřila na průzkum a těžbu nerostných surovin

Celkem 25 firem se zúčastnilo podnikatelské mise do Sultanátu Omán zaměřené na průzkum, těžbu a zpracování nerostných surovin, včetně návazných oborů, kterými jsou environmentální technologie, zpracování odpadů a vodní hospodářství. Cílem mise, kterou vedl náměstek ministra průmyslu a obchodu Eduard Muřický, bylo podpořit vzájemnou spolupráci a odstranit překážky v obchodní výměně.

„ČR má velký zájem o zintenzivnění obchodních vztahů s Ománem, proto jsme přivezli delegaci 25 představitelů českých firem, které mají zájem v Ománu podnikat hlavně v oborech průzkum, těžba a zpracování nerostů, ropy a plynu a souvisejících oborech,“ uvedl náměstek Muřický. 

K zintenzivnění obchodních styků by mělo přispět ustavení Dohody o ekonomické spolupráci mezi ČR a Ománem. Je třeba také prozkoumat dosud nepoznaná území sultanátu, která skýtají velké šance na objevení ekonomicky významných ložisek zejména nerudních surovin.

„Česká delegace přijela ve správný čas, v Ománu právě měníme zákonné normy, které umožňují snadnější podnikání zahraničních firem a přitahují pozornost a zájem investorů do oblasti těžby a zpracování nerostů, ropy a plynu, ale hlavně transferu moderních technologií do Ománu,“ uvedl ománský náměstek ministra obchodu a průmyslu Ahmed Hassan al-Dheeb. 

Ománská obchodní a průmyslová komora má velký zájem o nové technologie z ČR, které by pomohly diverzifikovat hospodářství a průmysl Ománu tak, aby země nebyla jen závislá na tržbách z ropy a plynu. Zatím ale sultanát nemá s Českou republikou žádnou obchodní, ani ekonomickou dohodu, chybí dohoda o dvojím zdanění. Dohoda a ochraně investic a ustavení Dohody o ekonomické spolupráci mezi vládou ČR a Sultanátu Omán se začala projednávat během této mise.

Jitendra Marathema, finanční ředitel DUQM QUARRIES, na jednání sdělil, že má zájem o spolupráci s českými firmami a investory a objasnil přítomným výhody vyplývající z podnikání v zóně volného obchodu Duqm nazývané SEZAD (Special Economic Zone Authority at Duqm). Následně se k jednání připojil Ismail Ahmed Ibrahim Al-Balushi, CEO SEZAD a informoval o vlastní ekonomické zóně, která má stejnou rozlohu jako například Bahrajn.

SEZAD nabízí firmám nulové exportní a importní clo, veškeré formality včetně založení firmy lze provést formou „one shop stop“, protože SEZAD má své vlastní zákonné úpravy, které platí na jeho území a mnohem více zvýhodňují firmy, které zde podnikají ve srovnání s podmínkami podnikání na území vlastního Sultanátu Omán.

Česká delegece jednala i s Nasserem bin Saifem al Maqbalim, ředitelem Mineral Development Oman (MDO). „Chceme spolupracovat s českými firmami a organizacemi v průzkumu, těžbě a zpracování nerostných surovin, zejména v oblasti ložisek kovů jako je zlato, chromity, železná ruda,“ uvedl al Maqbali. 

MDO hraje hlavní roli v ománském těžebním průmyslu a je vlastněna státem a státními subjekty jako jsou State General Reserve Fund. MDO vlastní řadu těžebních licencí v Ománu jako například na těžbu zlata, mědi, chromu, soli, vápence, sádrovce, dolomitu, attapulgitu a řady dalších komodit. Zástupci MDO projevili zájem o další spolupráci a dodávky služeb od českých firem.

• Teritorium: Omán
• Témata: Zahraniční obchod

Doporučujeme