České firmy mohou do poloviny února hlásit své inovativní nápady do evropského projektu BOWI

Evropský projekt BOWI vypsal výzvu na experimenty s digitálními technologiemi pro firmy z devíti vybraných regionů Evropy, mezi nimiž je i Praha.

Hlásit se mohou malé a střední firmy nebo podniky se střední kapitalizací, které mají vztah k české metropoli a chtějí realizovat inovativní experiment. Jeho cílem by měl být vznik prototypu nového produktu nebo služby s výraznou přidanou hodnotou, která na trhu doposud chyběla.

Ilustrační fotografie

Dotace činí 60 000 euro (1,5 mil. Kč) a je poskytována v režimu tzv. kaskádového financování, tedy s výrazně nižší administrativou a výkaznictvím, než je běžné u jiných typů projektů. Firmy mohou přihlášky se svými projekty posílat do 16. února letošního roku.

Projekt BOWI (Boosting Widening Digital Innovation Hubs) otevřel svou 2. výzvu loni v prosinci. Inovativní experimenty se mohou zabývat například umělou inteligencí, internetem věcí, cloud computingem, 3D tiskem/aditivní výrobou, kyber-fyzickými systémy nebo datovými simulacemi a využíváním digitálních dvojčat. Podstatou experimentu má být vývoj nové služby nebo produktu, který zaplní mezery na trhu a vyjde co nejlépe vstříc aktuálním potřebám ekonomiky a společnosti v domovském regionu firmy.  V případě Česka to je Praha. Firmy, které uspějí, obdrží finanční podporu v rozsahu 60 tisíc eur (1,5 milionu korun) na realizaci desetiměsíčního experimentu.

Žadatelé nemusejí mít v Praze přímo sídlo, postačí, aby prokázali aktivní obchodní vztah, to znamená existenci pobočky nebo sídla klientů v hlavním městě. Cílem je posunout inovativní záměr v jeho technologické připravenosti směrem na trh, odstranit případné obavy o využitelnost nápadu v praxi a vytvořit funkční prototyp výrobku nebo služby.

Firmy se mohou se svými návrhy na realizaci experimentů do projektu hlásit prostřednictvím online formuláře. Jako konzultační podpora jsou jim k dispozici partneři Hubu pro digitální inovace a tým sdružení CzechInno, které je hlavním koordinátorem pro tuto výzvu v ČR.

Projekt BOWI je jednou z „Innovative Actions“ podpořených z evropského programu na rozvoj výzkumu a inovací Horizont 2020. BOWI začal v roce 2020 a potrvá do roku 2023. Původně bylo jeho partnery jedenáct evropských organizací na podporu digitalizace v podnikání. Vloni se k nim připojilo i devět dalších digitálních inovačních hubů z celé Evropy včetně pražského Hubu pro digitální inovace. Jeho zakládajícími partnery jsou sdružení CzechInno, Technologické centrum Akademie věd ČR, Elektrotechnická asociace ČR a Společnost vědeckotechnických parků ČR. 

Zdroj: CzechInno

• Oblasti podnikání: Software a ICT služby

Doporučujeme