České firmy mohou pomoci s bojem proti počítačovému zločinu v Zambii

Zambie se potýká s prudkým nárůstem kybernetické kriminality, roste počet případů krádeží dat, hesel a identit, phishingových útoků, útoků na počítačové systémy bank a národních institucí či případů zahrnujících dark web. Boj proti počítačové kriminalitě představuje jednu z priorit pro zambijské bezpečnostní složky.

Ačkoli míra vlastnictví osobních počítačů v Zambii je nízká, stále více Zambijců vlastní chytré telefony a pravidelně využívá internet. Tento trend doprovází rychle rostoucí počet podvodů se zálohovými platbami, s kradenými platebními kartami, krádeží dat a identit včetně těch firemních či phishingových útoků s cílem získat přístupová hesla k bankovním účtům.

Internet je dále platformou pro obchod s drogami, slonovinou, loveckými trofejemi, zbraněmi a dalším ilegálním zbožím. Takto způsobené škody jsou v Zambii odhadovány na miliony USD ročně. Podle odborníků se Zambie řadí mezi nejzranitelnější země světa z hlediska kybernetických útoků a krádeží, zejména v oblasti malware a útoků programy pro těžbu kryptoměn.

Z těchto důvodů Zambie v roce 2019 zřídila speciální policejní jednotku pro boj s kybernetickou kriminalitou, této ale dodnes chybí vybavení pro efektivní práci. Zambijská policie proto hledá partnery pro zvyšování svých lidských i materiálních kapacit. Jednou z oslovených zemí byla i Česká republika a v září 2020 Zambii navštívila delegace Národní centrály proti organizovanému zločinu Policie ČR. V rámci začínající spolupráce mezi českou a zambijskou policií pak zambijská strana projevila zájem také o produkty českých firem z oblasti zabezpečení dat, informačních systémů a kybernetické ochrany.

Pro české firmy spočívají možnosti spolupráce zejména v dodávkách produktů pro zabezpečení informačních a komunikačních systémů, nástrojů pro analýzu rizik a hrozeb pro počítačové sítě, nástrojů pro vyšetřování krádeží dat a hesel, systémů pro elektronické transakce a pro posílení bezpečnosti mobilních zařízení. Česká softwarová řešení jsou zajímavá i vzhledem ke své konkurenceschopnosti vůči mnohem dražším produktům z dalších zemí EU či USA.

Počítačová kriminalita představuje jednu z priorit i pro Ministerstvo vnitra Zambie. To připravuje tři zákony spojené s bojem proti počítačové kriminalitě – zákon o kybernetické bezpečnosti a kybernetické kriminalitě, zákon o ochraně dat a zákon o elektronickém obchodu a transakcích. V těchto oblastech bude existovat prostor pro služby českých expertů. Potenciálními klienty jsou vedle Policie Zambijské republiky i banky, další finanční instituce a významné firmy.

Zambie ratifikovala Konvenci Africké unie o kybernetické bezpečnosti a ochraně osobních dat, podpis a ratifikace hlavního nástroje globální spolupráce v boji proti online kriminalitě, tzv. Úmluvy o počítačové kriminalitě (Budapešťská úmluva) z roku 2001, se ale teprve chystá. ČR tuto úmluvu ratifikovala v roce 2013; následně trvalo přes tři roky, než se podařilo splnit všechny požadavky úmluvy a zřídit nástroje pro efektivní mezinárodní spolupráci. Tato relativně čerstvá zkušenost se zaváděním Budapešťské úmluvy do praxe je pro zambijskou stranu velmi cenná a zambijská policie projevila zájem o sdílení zkušeností.

Příležitosti k prezentaci českých řešení bude mj. cesta zástupců zambijské policie do ČR v dubnu 2021. Cestu kromě Ministerstva vnitra ČR podpořilo také Ministerstvo zahraničních věcí ČR v rámci projektů ekonomické diplomacie (PROPED). Pozvánku pro zainteresované české firmy bude Velvyslanectví ČR v Zambii rozesílat počátkem roku 2021.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Lusace (Zambie). Autoři: Petr Preclík, zástupce velvyslance, a Václav Kuželka, ekonomický diplomat.

• Teritorium: Afrika | Zahraničí | Zambie
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Software a ICT služby

Doporučujeme