České firmy mohou v Austrálii uspět v klasické i zelené energetice

Probíhající reforma australského energetického trhu směrem k obnovitelným zdrojům a související masivní investice do sektoru jsou velkou příležitostí také pro české firmy.

Tuzemské společnosti, které by chtěly příležitostí na australském trhu využít, se mohou zúčastnit říjnového veletrhu All-Energy v Melbourne. České firmy mohou na australském trhu expandovat s dodávkami pro klasickou energetiku (parní nebo vodní turbíny, generátory, automatizace).

Ilustrační fotografie

Další možnosti skýtají obnovitelné energetické zdroje, jako jsou celé systémy větrných elektráren nebo jen převodovek, tepelná čerpadla, bioplynové stanice. Potenciálně zajímavé mohou být i dodávky pro plánovanou výstavbu linek vysokého napětí, systémy digitální správy lokálních energetických sítí a výroby energie (smart grids) i software zaměřený na úspory a monitorování spotřeby. Šanci mají také české firmy, které se zabývají výrobou těžebních strojů, jejich součástí, nebo jsou dodavateli v oboru distribuce zemního plynu a vodíku (například přečerpávací stanice).

Australská energetika

Austrálie se dlouhodobě opírá o spalování uhlí, z obnovitelných zdrojů generuje přibližně 25 % elektřiny. Má k dispozici solární, větrné i vodní zdroje. Trh se solárními panely pro domácí užití je již značně saturován (30 % domů má solární panely a připojení na síť), ale je očekáván další růst segmentu.

Velké investice se plánují do rozvoje sítí pro přenos a distribuci energie na velké vzdálenosti. Mohutně se rozvíjí trh s bateriovými úložišti, sdílenými sítěmi a dalšími smart řešeními. Na Tasmánii lze předpokládat poptávku po vodních turbínách, celkově je zájem o vodíkové technologie. Z důvodu rostoucích cen plynu i elektřiny a na základě vysoké zemědělské nadprodukce se zvýší zájem o bioplynové stanice.

Češi vybaví města budoucnosti chytrými stromy nebo multifunkčními lavičkami

Mezi primární energetické zdroje v Austrálii patří uhlí (40 %), ropa (34 %), plyn (22 %). Ve výrobě elektrické energie dominují uhlí (54 %), plyn (16 %) a stále roste podíl obnovitelných zdrojů, který v roce 2021 činil 24 %. Z obnovitelných zdrojů vede solární energie (9 %), následují vodní elektrárny (5 %) a větrné elektrárny (2 %).

Nástup obnovitelných zdrojů

V červnu 2021 vláda schválila strategický materiál k reformě energetického systému, takzvaný „Post-2025 Market Design“. Nutno dodat, že Austrálie se zavázala k dosažení uhlíkové neutrality do roku 2050.

Reforma zahrnuje nové technologie výroby, skladování a přenosu elektrické energie. Její součástí bude výstavba nových energetických zdrojů (plynové turbíny i přečerpávací vodní elektrárny), bateriových úložišť, dále investiční program k posílení výrobních kapacit a jejich konkurenceschopnosti nebo vznik zvláštního fondu k posílení spolehlivosti elektrické sítě v hodnotě 1 miliardy australských dolarů.

Integraci distribuovaných energetických zdrojů zajistí plánovaná výstavba 10 tisíc kilometrů přenosových linek, které propojí oblasti výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů (zejména solárních a větrných včetně offshorových farem) s místy největší spotřeby na východě a jihovýchodě země. Stálá podpora platí pro solární i větrné elektrárny a rozšíření infrastruktury pro zkapalněný zemní plyn (LNG).

Ilustrační fotografie

Velké ambice už do roku 2031

Na závazek vlády dosáhnout čistých nulových emisí do roku 2050 reagoval i operátor energetického trhu AEMO, který ve spolupráci s hlavními hráči australské energetiky zpracoval Plán integrovaného energetického systému 2022.

Plán zvažuje postupný přechod z větší části na elektrickou energii produkovanou z obnovitelných zdrojů. Již v roce 2031 má být vyrobeno 83 % spotřeby elektřiny z čistých zdrojů, přičemž kapacity obnovitelných zdrojů se do cílového roku 2050 mají zvýšit devětkrát. Samotná spotřeba bude v tomto roce dvojnásobná oproti současnosti (nyní výrobní kapacity činí 43 GW).

Adekvátně roste i potřeba uskladnění vyrobené energie do baterií nebo ve formě přečerpávacích hydroelektráren; v roce 2050 bude potřeba uskladnění energie v objemu 46 GW. Jen základní investice do přechodu na bezemisní výrobu elektřiny dosáhne 12,8 miliardy AUD, což jsou však jen čtyři procenta všech prostředků potřebných k rozvoji, provozu, výrobě, uskladnění a přenosu energie do roku 2050.

Prioritně podporované technologie

Další strategický dokument „Technology Roadmap“ uvádí jako prioritně podporované technologie na cestě ke snížení emisí především vodík, baterie, separaci, jímání a ukládání oxidu uhličitého, zelenou ocel a půdní uhlík. Vláda schválila plán s názvem „Australian Clean Hydrogen Trade Program“, podle něhož bude hlavním partnerem země Japonsko, kam bude směřovat první komerční dodávka vodíku na světě. Roční produkce dosáhne 225 tisíc tun vodíku.

Do druhé kategorie nastupujících technologií strategický dokument zařazuje ty, které zvýší energetickou účinnost, a dále nabíjecí infrastrukturu pro elektrická a vodíková vozidla. Do třetí kategorie patří jaderné technologie. Nukleární energie není využívána kvůli negativnímu společenskému vnímání; objevují se ale první politické pokusy nastolit otázku výstavby modulárních reaktorů.

Čtvrtá kategorie zahrnuje již vyspělé technologie, které se využívají v uhelné a plynové energetice, a také větrná a solární řešení. Do těchto technologií již vláda bude investovat méně. Plynová infrastruktura, která je již nyní rozvinutá díky plánovanému rozsáhlému exportu LNG, může v budoucnu sloužit při přechodu na vodík. Poptávka po domácích bateriových úložištích a souvisejících řešeních, jako jsou sdílené sítě, zůstává vysoká. Vzhledem k zemědělské nadprodukci lze předpokládat i zájem na řešeních využívajících spalování biomasy.

Ilustrační fotografie

Výzva pro české firmy

Velvyslanectví ČR v Canbeře vyzývá české firmy se zájmem expandovat na australský trh se svými produkty a službami z oblasti energetiky a odpadového hospodářství, aby pokud možno obratem kontaktovaly obchodně-ekonomický úsek zastupitelského úřadu na adrese: commerce_canberra@mzv.cz. Uzávěrka pro zapsání do katalogu veletrhu All-Energy je už 15. srpna, proto jsou závazné přihlášky k účasti na české expozici na All-Energy 2022 přijímány do 10. srpna 2022.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Canbeře (Austrálie). Autor: Milan Vágner, ekonomický diplomat.

• Oblasti podnikání: Energetika

Doporučujeme