České firmy mohou v Bulharsku navázat užší spolupráci v oblasti průmyslu 4.0

Na podnikatelské misi Svazu průmyslu a dopravy ČR do Bulharska projednávají zástupci šesti společností obchodní příležitosti s bulharskými partnery. V delegaci jsou zástupci perspektivních oborů, které mají vazbu na Průmysl 4.0.

„Stojíme před velkou ekonomickou transformací směrem k Průmyslu 4.0. Prvky digitální ekonomiky se stále rozšiřují do mnoha průmyslových odvětví. Věřím, že vyšší investice do výzkumu a vývoje jsou nezbytné, aby společnosti uspěly na globálním trhu. Právě v této oblasti by naše země mohly využít svůj potenciál a navázat užší spolupráci,“ říká viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR František Chaloupecký.

K tomu dodává: „Je důležité českým a bulharským firmám otevírat dveře i v tradičních průmyslových odvětvích, jelikož obě země mají dlouhou průmyslovou tradici. Obě země se mohou rozvíjet jen na základě otevřené ekonomiky a podpory exportu. Toto jsme sdělili i bulharskému ministru hospodářství, se kterým jsme jednali na podnikatelském fóru.“

Podnikatelské mise se účastní především firmy z oblasti ICT a elektrotechniky. České firmy se v Bulharsku mohou uplatnit například v oborech přímo spjatých se softwarem a hardwarem.

„V Bulharsku má naše skupina etablovanou pobočku s téměř 300 zaměstnanci a kancelářemi v Sofii, Plovdivu a Varně. Náš bulharský tým se podílí na celé řadě sofistikovaných softwarových řešení především pro naše klienty v Kanadě, Německu a USA, ale i pro lokální bulharské společnosti. Navázali jsme také rozsáhlou spolupráci s bulharskými univerzitami,“ říká Jan Mrázek, prezident Adastra Group Ltd.

Některé firmy, které se mise účastní, již mají se zeměmi na balkánském poloostrově zkušenosti. V Bulharsku hledají hlavně zákazníky i strategické partnery s již vytvořeným portfoliem klientů. Díky nim mohou snáze proniknout na místní trh.

„Na bulharském trhu působí řada firem, kterým můžeme pomoci s optimalizací jejich dodavatelských řetězců. Zkušenosti Logia z balkánských zemí ukazují, že tamní firmy mají velký potenciál k zefektivnění logistiky a řízení svého dodavatelského řetězce, což vede ke zvýšení jejich profitu a jasné konkurenční výhodě,“ říká generální ředitel poradenské společnosti Logio s.r.o. Marek Šucha.

Automobilový průmysl je v Bulharsku na vzestupu

V oblasti automobilového průmyslu může Česká republika v Bulharsku se svými dlouholetými a bohatými zkušenostmi uspět. Kromě automobilů samotných tam české firmy mohou dodávat kvalitní autodíly a spolehlivé služby. Bulharská města ale i policie investují do obnovy svého vozového parku. Společnost SOR Libchavy spol. s.r.o. dodá do této země tři CNG autobusy v hodnotě 17 milionů korun. Bulharští strážci zákona v letošním roce investovali do nákupu osobních aut ŠKODA AUTO.

České firmy ale mohou v Bulharsku najít uplatnění i v dalších perspektivních odvětvích, jako jsou environmentální technologie a vodní hospodářství. Mohou se zapojit například do modernizace lokálního distribučního systému a infrastruktury.

• Teritorium: Bulharsko | Evropa | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme