České firmy na evropských obchodních fórech v Keni a v Tanzanii

Pro české exportéry je při pronikání na nový trh důležité dostat se k tzv. „decision makers“. Účast českých firem na EU- Kenya Business Forum a EU – Tanzania Business Forum umožnila tato cenná propojení v obou afrických zemích.

Delegace Evropské unie v Keni a v Tanzanii se společně s členskými státy (reprezentovanými obchodními rady) domluvily a zorganizovaly na sebe navazující obchodní fóra. Každé fórum mělo jiný formát, ale účel byl stejný – podpořit evropské investice a předat si cenné informace. Během dvou dnů v každé zemi proběhly dopolední a odpolední panelové diskuze o investičním prostředí, problémech kterým evropští exportéři čelí, ale také o možnostech v různých sektorech v Keni a v Tanzanii.

Ilustrační fotografie

Česká delegace se jednak zúčastnila těchto debat a navázala tak důležité kontakty, ale paralelně si mohla domluvit B2G schůzky s přítomnými ministry a náměstky ministrů, či řediteli různých státních organizací. V Tanzanii byl dán větší důraz na organizaci B2G, což firmy ocenily. B2G schůzky proběhly také v Keni.

Obchodní oddělení velvyslanectví ČR v Nairobi také zorganizovalo networkingovou recepci s klíčovými partnery zúčastněných českých firem. Recepce v Keni proběhla na rezidenci pana velvyslance, v Tanzanii v zahradách hotelu Serena. Firmy velmi ocenily možnost se neformálně setkat s partnery, ke kterým by se jen těžko dostaly.

Zúčastněné firmy obchodní fórum velmi ocenily a podpořily možnost zúčastnit se podobných setkání i v dalších afrických zemích. EU delegace v Rwandě proto začíná připravovat podobnou akci, která by se měla konat v druhé polovině 2023 v Kigali.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Nairobi (Keňa). Autorka: Marta Anna Ledgard, vedoucí ekonomického a obchodního úseku.

• Teritorium: Afrika | Keňa | Tanzanie | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Obchod

Doporučujeme