České firmy na veletrhu důlní techniky – příležitosti na polském trhu

Ve dnech od 10. do 13. září 2019 probíhal v Kongresovém centru v Katovicích již 18. ročník Mezinárodního veletrhu důlního, energetického a hutnického průmyslu. Česká republika zde měla oficiální národní expozici, kde se prezentuje 9 specializovaných firem společně s Asociací českých důlních technologií (CDT). Čeští zástupci byly také na venkovním prostoru před Kongresovým centrem.Veletrhu se účastnilo celkem 350 vystavovatelů z 12 zemí a podle organizátorů se jedná o jednu ze tří nejvýznamnějších světových akcí zaměřených na důlní techniku. Důraz se klade na zavádění nových technologií, které mají zajistit, že uhlí bude také v dalších desetiletích nepostradatelnou energetickou surovinou. Paralelně proto probíhají veletrhy Ekospalování a Ekotechnologie.

Jak při zahájení veletrhu zdůraznil náměstek ministra energetiky a zmocněnec vlády pro restrukturalizaci hornictví Adam Gawęda, uhlí bude nadále základem polské energetiky a energetické bezpečnosti. Budoucnost je také v dalším zpracování uhlí při polygeneraci, v chemickém průmyslu, při výrobě vodíku, ve zplynování nebo při těžbě metanu – v rámci projektu GeoMetan.

Pro české výrobce důlních technologií se v Polsku otevírají nové příležitosti. Polská vládní energetická politika do roku 2040 vychází z předpokladu, že těžba uhlí bude zachována na současné úrovni, zatímco se bude paralelně rozvíjet produkce energie z obnovitelných zdrojů. Těžební firmy proto v nejbližších letech plánují rozsáhlé investice.

Např. jedna z největších firem v oboru Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) od počátku roku vynaložila na modernizaci 823,8 mil. zlotých (meziroční nárůst o 45 %) a do roku 2030 plánuje investovat 19 mld. zlotých do  nové důlních a koksárenských technologií. Také Polská důlní skupina (PGG) se připravuje na rekordní výdaje a v tomto roce vyčlenila na investice 3,2 mld. zlotých. Podobné plány mají také další polské důlní firmy.

Rozsáhlé investice jsou v polských dolech potřebné také proto, že objemy spotřebovaného uhlí v hospodářství se nemění a přitom klesá domácí těžba. V roce 2018 vytěžily polské doly 63,6 mil. tun uhlí a dalších 19,68 mil. tun bylo nutné importovat ze zahraničí (nárůst ze 13 mil. tun v roce 2017). Většina dováženého uhlí byla z Ruska – 13,5 mil. tun. Zvrátit tento trend by měly nové investice, modernizace a zavádění nových technologií v polských dolech. Polsko by tak chtělo obnovit domácí produkci a snížit import v příštích 3–5 letech na 5–7 mil. tun.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky ve Varšavě (Polsko). Autor: Jan Tomášek, ekonomické oddělení.

• Teritorium: Evropa | Polsko | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme