České firmy nabízejí řešení pro australskou energetiku

České firmy reagují na současné trendy v australském energetickém systému a nabídka jejich řešení slaví první úspěchy.

Společnost Sev.en realizovala akvizice v uhelné energetice, zatímco firma s českými kořeny Photon Energy chystá největší projekt akumulace solární energie na světě. Další čtyři představitelé tuzemského byznysu a výzkumu se představili na říjnovém veletrhu All Energy Australia 2022, kde přitahovali velkou pozornost díky technologické vyspělosti svých výrobků.

Ilustrační fotografie

Česká expozice na veletrhu All Energy Australia 2022, který se uskutečnil na výstavišti v Melbourne, reagovala na současné trendy v australském energetickém systému. Tuzemské firmy představily využití umělé inteligence a algoritmů strojového učení pro docílení úspor energie nebo progresivní metody zpracování odpadu, který neputuje do spalovny či na skládku, ale je z něho vyroben materiál použitelný zejména ve stavebnictví.

Expozice se uskutečnila v rámci projektu ekonomické diplomacie Ministerstva zahraničních věcí ČR a připravilo ji Velvyslanectví ČR v Canbeře ve spolupráci s kanceláří CzechTrade v Sydney.

České technologie triumfovaly na Světové výstavě Expo v Dubaji

Klasická i inovativní technologie

Nejvýznamnější australský veletrh v oblasti energetiky se v tomto roce pořádal společně s výstavou Waste zaměřenou na využití odpadu. Český výstavní stánek prezentoval český um, dovednosti a pokroková technická řešení jak v klasické energetice, tak i v té opírající se o umělou inteligenci a cloudová řešení 21. století. A o tyto výrobky byl zájem největší.

Skupinu GES reprezentovaly dvě firmy. ZVVZ Group představila technologie na snížení emisí průmyslových podniků a průmyslové větrací systémy, zatímco společnost Via Alta upoutala pozornost unikátní technologií na zpracování odpadu. Tato technologie nabízí další využití materiálu, který zatím běžně končí bez dalšího využití ve spalovně nebo na skládce odpadu. Výsledkem je odolný materiál využívaný ve stavebnictví. Unikátní technologie umí zpracovat i odpadní fotovoltaické panely po ukončení jejich životnosti.

Ilustrační fotografie

Umělá inteligence pro energetiku

Další dva české vystavovatele zastupuje na australském trhu společnost Powertech Energy z Adelaide, kde je jedním z ředitelů Čech působící dlouhodobě na místním trhu. První z nich, Energocentrum Plus Praha, představil produkt Energy Twin využívající umělou inteligenci a algoritmy strojového učení pro úspory energie.

Na to navazuje produkt CTU UCEEB (ČVUT, Centrum pro energetickou účinnost budov/Centre for Energy Efficient Buildings) s názvem PV-Forecast, který podle předpovědi počasí predikuje intenzitu slunečního záření a optimalizuje výkon solární elektrárny. Výkonný ředitel Powertech Energy představil oba české vystavovatele na samostatném semináři za účasti sedmi desítek místních odborníků, kteří zvlášť ocenili využívání umělé inteligence a strojového učení při úspoře energie.

Každá ze zúčastněných českých firem absolvovala zhruba dvě desítky jednání na českém stánku i na expozici partnerů, z čehož zhruba čtvrtinu lze hodnotit jako perspektivní k dalšímu rozpracování. Produkt Energy Twin zaujal dokonce zástupkyni státní instituce „Energy Save Victoria“, která by jej ráda využila ke zlepšení bezpečnostních standardů v energetice v celé Austrálii.

Via Alta navázala během výstavy kontakt s místním výrobcem zařízení na zpracování a recyklaci odpadu, jehož výrobní závod navštívila po ukončení veletrhu. Firmy ZVVZ a Via Alta využily ještě nabídku české honorární konzulky k vlastní prezentaci v rámci společenského podniku k národnímu svátku dne 28. října. Měly tak příležitost seznámit se s dalšími podnikateli z Melbourne i zástupci místní municipality.

Ilustrační fotografie

V Austrálii už jsou české stopy

Českou expozici navštívili a o své zkušenosti z působení na australském trhu se podělili i zástupci českých firem Sev.en a Photon Energy. Prvně jmenovaná již ukončila akvizici uhelného dolu a elektrárny ve státě Nový Jižní Wales i energetické firmy ve státě Queensland. Další akvizici firmy na těžbu a zpracování potaše v západní Austrálii právě dokončuje.

Photon Energy byla založena v roce 2008 v Praze a se svou působností se rozrostla jak ve východní Evropě, tak i v Austrálii. V současné době je ve spolupráci se startupem RayGen zapojena do výstavby největšího úložiště elektrické energie ze soláru na světě, které se buduje v jižní Austrálii.

A aby byl výčet české stopy na veletrhu úplný, samostatný reprezentativní stánek měla česká firma s celosvětovou působností ComAp, která poskytuje chytrá řídící řešení pro výrobu a kontrolu energie.

Český dodavatel uspěl v prestižním CERNu. Co tam firmy Arbyd dodala?

Australská energetika se zbarví dozelena

Austrálie se při výrobě elektrické energie dlouhodobě opírá o spalování uhlí a z obnovitelných zdrojů nyní generuje přibližně 25 % elektřiny. Zvrat plánuje nová labouristická vláda, která přijala ambiciózní závazek zvýšit podíl obnovitelných zdrojů na 82 % do roku 2030 a do téhož roku snížit emise o 43 % z úrovně roku 2005 a do roku 2050 na nulu.

Má k dispozici příhodné přírodní podmínky a hojné obnovitelné zdroje energie, především solární energii, větrnou i vodní, a chce svého cíle dosáhnout urychleným zaváděním moderních „zelených“ technologií.

V souladu s vládním programem „Powering Australia“ bude do energetiky do roku 2030 investováno 76 miliard australských dolarů a vytvořeno 600 tisíc nových pracovních míst. Již nyní má 30 % domů solární panely a připojení na síť, ale je očekáván další růst segmentu. Velké investice se plánují do rozvoje distribuční sítě na velké vzdálenosti a její rozšíření o 10 tisíc kilometrů z míst s velkou sluneční intenzitou a produkcí solární energie nebo z „offshore“ oblastí s větrnými farmami do populačních center.

Ilustrační fotografie

Mohutně se rozvíjí trh s bateriovými úložišti, sdílenými sítěmi a chytrými energetickými řešeními. Vláda podporuje rozvoj vodíkových technologií a plánuje nárůst produkce LNG. Již nyní je Austrálie společně s Katarem největším vývozcem této komodity a vláda plánuje nedaleko Sydney postavit během několika roků nový LNG terminál.

Projekt ekonomické diplomacie s účastí na nejprestižnějším energetickém veletrhu v Austrálii splnil svůj záměr. O produkty českých firem byl zájem. Zejména nové technologie a postupy budily zasloužilou odezvu australských i zahraničních potenciálních partnerů. To dosvědčují následné schůzky, které se uskutečnily v několika případech hned po veletrhu s novými australskými partnery podle českého přísloví „kuj železo, dokud je žhavé“.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Canbeře (Austrálie). Autor: Milan Vágner, ekonomický diplomat.

Doporučujeme