České firmy nabízejí v Bulharsku spolupráci při modernizaci krytů civilní ochrany

Velvyslanectví v Sofii připravilo na základě oboustranného zájmu incomingovou misi pro zástupce českých firem, které nabízejí komplexní řešení pro modernizaci i výstavbu krytů civilní ochrany (CO).

Členové nedávno vytvořeného sdružení Security Bunker Alliance (SBA) jednali ve dnech 18. a 19. dubna 2023 v bulharské metropoli s ředitelem odboru „Havarijní pomoc a prevence“ (HPP) Magistrátu města Sofie Dimitrovem, prohlédli si cvičební polygon pro edukaci dětí i výcvik specialistů nedaleko hlavního města, dále navštívili pět krytů CO ve městě a získali tak potřebné informace pro předložení nabídky na dodávku zejména speciálních filtrů, ale i ventilátorů a dalšího vybavení.

Ilustrační fotografie

Vzhledem k tomu, že se jedná o aktuální prioritu nejen města Sofie, ale i bulharských ministerstev obrany a vnitra, a také ke špatnému stavu této nouzové infrastruktury, představuje tato oblast konkrétní příležitost pro uplatnění českých řešení.

Mise se z české strany zúčastnili zástupci firem Vzduchotechnik, DELBAG a Tebrix, kteří měli možnost seznámit se s cvičebním polygonem v Pančarevu, který slouží HPP jak k pravidelnému výcviku školou povinných dětí ohledně postupu při mimořádných událostech, bezpečnosti dopravy atd., ale i pro specialisty na záchranné práce např. při záchraně osob z těžko přístupných míst, při povodních, zemětřesení, požárech apod. HPP je také jednotkou rychlé reakce v případě aktivace evropského mechanismu pomoci při krizových situacích – mj. její členové byli prvními na místě nedávného zemětřesení v Turecku.

ExportMag.cz: Digitrony slaví comeback. Český startup uspěl s technickou stavebnicí

Dalším bodem programu byla návštěva pěti vybraných krytů CO pod budovami škol a mateřských školek, jelikož ochrana dětí patří mezi priority HPP a o tyto objekty ve vlastnictví města se stará v první řadě. Prohlídka poskytla českým firmám konkrétní a jasnou představu o stavu krytů. Hlavní důraz klade HPP na výměnu filtrů, které jsou velmi zastaralé (výroba v roce 1962) a navíc se jedná o dodávky z Ruska, odkud je není možné nadále kvůli sankcím dovážet. Výměnu si vyžádají i ventilátory, jež nejsou v řadě případů již funkční.

Po absolvování všech prohlídek se členové mise druhý den před odletem setkali na závěrečné jednání s ředitelem odboru Dimitrovem, jenž poděkoval za jejich vstřícnost a návštěvu, zdůraznil priority, na něž se HPP chce zaměřit a dodal, že je odbor připraven zajistit financování pro realizaci modernizace, zároveň představí po úspěšném dokončení jako referenci kryty dalším institucím, které mají zájem o podobnou nabídku pro jejich objekty. České firmy poděkovaly za zorganizování logistiky mise a potvrdily, že mají dostatek informací, aby mohly připravit konkrétní nabídky na vytipované kryty.

Zástupce velvyslance na závěr poděkoval řediteli odboru za dosavadní spolupráci a pomoc při zajištění mise a informoval jej o potvrzení zájmu o spolupráci ze strany Magistrátu hlavního města Prahy ve formě výměny zkušeností a sdílení dobrých praktik v ochraně obyvatelstva např. v případě povodní. Zároveň potvrdil pozvání pro ředitele a jeho spolupracovníky na veletrh IDET v Brně (24.–26. 5. 2023), kde by se mohla bulharská delegace seznámit s nabídkou dalších firem pro vybavení určené pro krizové situace.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Sofii (Bulharsko).

• Teritorium: Bulharsko | Evropa | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Obranný průmysl

Doporučujeme